„Cizinec jedoucí v renaultu s rakouskou registrační značkou policistům prokázal svou totožnost cestovním pasem Ruska a průkazem žadatele o azyl na území Rakouska,“ vylíčil policejní mluvčí Bohumil Malášek. „Předložené doklady však neopravňují cizince k pobytu na území České republiky, proto byl cizinec zajištěn a na tři roky z našeho území vyhoštěn,“ dodal Malášek. Rus putoval do zařízení pro zajištění cizinců a podle mezinárodní smlouvy zamíří zpět do Rakouska.