Firma například tvrdila, že výše jejích závazků převýšila hodnotu majetku. Celkem své dluhy vyčíslila na 206,9 milionu korun. Podle soudu, ale z přehledu majetku firmy vyplývá jeho hodnota ve výši 207,7 milionu korun. Současně jsou údaje o majetku podané k soudu neúplné.

Podle expertky na insolvenční právo Zdeňky Koníčkové mají věřitelé, kteří už soudu hlásí své pohledávky, dvě možnosti. První z nich je vyčkat až rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu nabude právní moci a poté podat insolvenční návrh. Druhou možností je přistoupit k již započatému řízení. Musí si být ale vědomi jeho současného stavu. „Rozhodnutí o odmítnutí návrhu mohou zvrátit pouze podáním odvolání za současného podání řádného insolvenčního návrhu,“ řekla Koníčková.