Komerční banka není jediným subjektem, který insolvenční návrh na okenářskou firmu v minulosti podal. Dřívější podání jedné fyzické osoby i samotné společnosti Euro – Jordán byla neúspěšná a soud je vždy zamítl. Návrhy podle soudu nesplňovaly požadované náležitosti. Chyběly například úplná a určitá „tvrzení“ o pohledávkách věřitelů.

Poprvé se na soud obrátila samotná Euro – Jordán loni v květnu. Tehdy zaměstnávala 227 lidí a tvrdila, že je předlužená. Její návrh ale podle soudu obsahoval řadu nedostatků. Firma například tvrdila, že výše jejích závazků převýšila hodnotu majetku. Celkem své dluhy vyčíslila na 206,9 milionu korun. Podle soudu ale z přehledu majetku firmy vyplývala jeho hodnota ve výši 207,7 milionu korun. Insolvenční návrh společnost Euro – Jordán podala poté ještě několikrát a vždy se stejným výsledkem. Krajský soud v Brně jej odmítl.

V insolvenčním řízením soud posuzuje, zda dlužníkovi hrozí úpadek. V případech, kdy rozhodne o prohlášení úpadku, soud stanoví také způsob jeho řešení. Během insolvenčního řízení smí dlužník nakládat se svým majetkem jen ve velmi omezené míře a nesmí majetek spravovat tak, aby se snížila jeho hodnota. Zároveň jsou zablokováni věřitelé, kteří nemohou vůči dlužníkovi vymáhat své pohledávky například exekucí. (šup, čtk)