Žalobce opětovně zdůraznil, že stát majetek nezákonně zabavil na základě Benešových dekretů po roce 1945. Řekl, že nyní je šance napravit křivdy, právní nespravedlivost a historickou nespravedlnost a zabránit dalšímu bezpráví a diskriminačnímu jednání. „Žádáme soud, aby České republice a jí zřízeným právnickým osobám uložil vyklidit nemovitosti, které jsou ve vlastnictví Nadace a jejího právní předchůdce Františka Josefa II., a které žalovaní neoprávněně užívají bez právního titulu. Nebojím se použít výraz okupují,“ řekl Linhart ve své úvodní řeči.

Poznamenal, že žaloby se nedotýkají majetků ve vlastnictví obcí ani těch, které leží pod veřejnou infrastrukturou – tedy pod železnicemi či dálnicemi. A také to, že žaloba nezpochybňuje existenci Benešových dekretů a jejich místo v platném právní řádu České republiky.

Bučovický zámek, na který si dělají nárok Lichtenštejnové.
Spor s Lichtenštejny se táhne. Historici se obávají ostudy ve Štrasburku

Advokát Nadace knížete z Lichtenštejna opakovaně argumentoval, že jedinou obranou žalovaných stran je tvrzení, že byl František Josef II., otec Hanse Adama II, současné hlavy Lichtenštejnského knížectví, německé národnosti. „Žalovaný stát soudům na podporu svého tvrzení dokládá pouze blíže neurčenou a neověřenou kopii textu vyhlášky olomouckého okresního národního výboru ze dne 31. července 1945. Tu měl vydat správní orgán, jež v té době neexistoval,“ poznamenal Linhart.

Text označil za nicotný. „To, že někdo hovoří nějakým jazykem, přece ještě vůbec nic neznamená,“ doplnil.

Jihomoravská vína. Ilustrační foto.
Dražší energie i vyšší ceny kartonů. Víno z Moravy je dražší o desítky korun

Žalované strany shodně označily žalobu jako nedůvodnou. „Se žalobou nesouhlasím, odmítám ji a neuznávám žalované nároky. Navrhuji žalobu pro nedůvodnost zamítnout,“ uvedl kupříkladu právní zástupce Národního památkového ústavu Jakub Vaněk.

Podobně hovořil i Pavel Pfajfr, advokát Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. „Je zřejmé, že sporné nemovitosti přešly na Československý stát účinností Benešových dekretů. A tím zaniklo vlastnické právo právního předchůdce žalobce. To je velmi důležitý závěr. Není tedy pravda, že stát okupuje dotyčné nemovitosti a není pravda, že je užívá bez právního důvodu, a že konfiskace nemohla proběhnout v návaznosti na exekuční imunitu hlavy cizího státu. Zabýval se tím jak Ústavní soud, tak o soud odvolací. Podrobně vysvětlili tyto argumenty a řekli, že ke konfiskaci dojít mohlo, i kdyby s vadami. A soudu nenáleží ji přezkoumávat,“ zareagoval Pfajfr.

Rozsudek v pátek

Vynesení rozsudku se očekává v pátek. „Dnešní projednávání ukázalo, že právní zástupci státu a organizací státu, které užívají lichtenštejnský majetek, nepřestávají využívat argumenty, jež jsou pouze formální a umožňují vyhnout se skutečnému hledání spravedlnosti. I dnešní stání ukazuje, že měl pravdu kníže Hans Adam II., když tvrdil, že Česká republika a Lichtenštejnsko, respektive knížecí rodina, by se měla na tom, jak tento spor vyřešit, dohodnout mimosoudně," okomentoval pro Deník Rovnost ve středu odpoledne mluvčí Nadace knížete z Lichtenštejna Michal Růžička.

- Knížecí rod Lichtenštejnů usiluje v České republice o navrácení zhruba 60 tisíc hektarů polí a lesů a o 5 zámků. A to včetně Lednice a Valtic na Břeclavsku, Bučovic na Vyškovsku či Velkých Losin na Šumpersku.

- Jen na Břeclavsku usiluje Nadace knížete z Lichtenštejna kromě navrácení zámků ve Valticích a Lednici také o 10 tisíc hektarů polí a lesů. Neusiluje pak například o břeclavský zámek, pozemky Mendelovy univerzity, majetek církví a obcí či pozemky, nad nimiž vedou železnice a dálnice.

- Před české okresní soudy putovalo 26 žalob. Doposud byly rozhodnuty spory u okresních a obvodních soudů v Kolíně, Kutné Hoře, Nymburku, Praze 9, Praze 10, Praze-východ, v Blansku, ve Svitavách, v Hodoníně, Brně-městě, Vyškově, Strakonicích (dědicové po Ludmile von und zu Liechtenstein roz. Lobkowitz). Ve prospěch českého státu.

- Pravomocně byly rozhodnuty i spory Krajským soudem v Praze (v případě Kolína) a Městským soudem v Praze (v případě Prahy 9). Stejně tak i Krajským soudem v Českých Budějovicích ve věci dědiců po Ludmile von und zu Liechtenstein roz. Lobkowitz. Rozsudek však zatím nebyl doručený. Vše ve prospěch českého státu.

- Další nejbližší jednání se uskuteční u Okresního soudu v Prostějově, Děčíně, Ústní nad Orlicí (dědicové po Ludmile von und zu Liechtenstein roz. Lobkowitz), v České Lípě (Eugen Liechtenstein), v Písku, v Kroměříži a Bruntále.

- Původní spor o les u Říčan je pak před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku.

Poznamenal, že pokud bude řízení i v pátek pokračovat v tomto duchu, dojde k posílení postavení Lichtenštejnského knížectví před štrasburským tribunálem. Až k Evropskému soudu pro lidská práva se totiž dostala stížnost, která vychází z dřívějšího sporu o Říčanský les u Prahy.

Nadace knížete z Lichtenštejna podala žaloby k šestadvaceti českým okresním soudům na konci roku 2018. Břeclavský soud je jedním z nich. Nadace v žalobách poukazuje především na to, že poslední držitel rozsáhlých rodových majetků na českém území František Josef II. nebyl občan Německa, ale neutrálního Lichtenštejnska, navíc hlava suverénního státu. Konfiskace majetku tak podle nadace byla nezákonná.

Do opravené mateřské školy v Hruškách ve středu poprvé zamířily děti. Na snímcích je prostřední třída Berušek. Již v pondělí pak zamíří do lavic také školáci.
Panenky i první svačinka: Hrušecké děti se vrátily do školky zničené tornádem

V Břeclavi stojí na straně žalovaných Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ministerstvo obrany, Státní pozemkový úřad, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Národní památkový ústav, Ředitelství silnic a dálnic, Správa železnic, Generální ředitelství cel, Vězeňská služba České republiky, Lesy České republiky, Povodí Moravy, Česká pošta, v likvidaci Státní statek Valtice a Národní zemědělské muzeum.