Pomoc by mohly znamenat pagery, které chcete rozdat mezi ohrožené lidi. Mohou s takovými zařízeními případům napadení nebo oloupení lépe předejít?

Žádný pager fyzicky nikoho neochrání. Umí ale to, že když se člověk cítí v ohrožení, lehce vyvolá poplach.

Čili dokáže alespoň částečně napravit neopatrnost, když důchodce prohlédne lest včas?

Ano. V případě poplachu se člověk spojí s operátorem, který volá zpět. Člověk pak hovor přijme a řekne, co se děje nebo hovor může operátor spustit i na dálku. Tím pádem slyší, co se tam děje.

Jaký je zájem starších lidí o takové věci?

V současné době jsme požádali o grant. Celé je to závislé na penězích. Čekáme, zda bude žádost schválená. Pokud ano, můžeme se do toho pustit. Koncovou technologii už máme.

V provozu tedy dosud žádný 
z těchto přístrojů není?

Ne, zatím jsme to jen otestovali.

Kolik bych pak pagerů mohlo mezi lidmi být?

V první fázi jich chceme třicet. Upřednostníme obyvatele s hendikepy.

Týkat se to bude zejména lidí z Břeclavi?

Ano. Těch, co žijí na území spadající pod působnost městské policie.

Pokud bude mít o pager někdo zájem, co musí splňovat?

Kritérií je několik. Zdravotní hendikep, ať už chronický nebo jde třeba o invaliditu. Pak by to měla být osoba žijící samostatně, čili je závislá na péči někoho jiného nebo žije zcela odloučeně. A také by mělo jít o člověka trestně bezúhonného.

Proč nepomáhají neustálá upozornění, aby byli důchodci opatrnější?

Současní důchodci žili ve zcela jiné době. Nikdy se nesetkávali se šmejdy a různými podvody. Ve svém okolí se nesetkávali ani s takovou agresivitou. V mnohém jsou hodně naivní a důvěřiví. Společnost prodělala spoustu změn a oni na to nejsou připravení.

Bude ještě dlouho trvat, než se to změní?

Asi ano, změna by mohla být až u dalších generací.