Ten zapálil celou střechu rodinného domu, na které chyběl hromosvod. Senioři měli opravdu smůlu, oba domy v sousedství hromosvody mají. Blesk si ale za oběť vybral právě ten jejich. Manželům vznikla asi třísettisícová škoda.