„Vzhledem k nedokonalému způsobu domácí výroby lihu nelze vyloučit následná zdravotní postižení způsobená konzumací vzniklých produktů, které mohou obsahovat zdravotně závadné příměsi,“ uvedla Jana Rennerová z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Zaměstnanci úřadu proto zabezpečili fyzickou likvidaci zařízení.