Úředníci přístroj převzali od Celního ředitelství Brno, a to na základě usnesení Okresního soudu v Hodoníně. Zaměstnanci břeclavského úřadu poté zajistili fyzickou likvidaci zařízení, které ohrožovalo zdraví.

„Nedokonalý způsob domácí výroby lihu může mít za následek zdravotní postižení způsobené konzumací vzniklých produktů, které mohou obsahovat závadné příměsi,“ upozornila Jana Rennerová z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.