Muž z vlaku vypadl loni 22. září dopoledne, šlo o osobní vlak na trase mezi Břeclaví a Bořím Lesem. Podle závěrů Drážní inspekce k tragické události přispěla nedostatečná kontrola a údržba vnějších dveří služebního oddílu motorového vozu, která měla za následek jejich nevyhovující technický stav. Problém byl v tom, že rozdíl mezi správně uzavřenými a neuzavřenými dveřmi nebyl lidským okem postřehnutelný.

"Dveře byly v tomto případě nedostatečně uzavřeny a při kontaktu došlo k jejich okamžitému a překvapivému otevření bez nutnosti vyvinout větší sílu či námahu. V důsledku toho došlo ze strany vlakvedoucího pravděpodobně ke ztrátě rovnováhy (v situaci, kdy navíc vlak projížděl obloukem, kde odstředivá síla působila na vlakvedoucího právě proti těmto dveřím) a k jeho vypadnutí otevřenými dveřmi z jedoucího vlaku na konstrukci ocelového mostu,“ stojí ve zprávě.

Tragédie na trase mezi Břeclaví a Bořím Lesem. Z osobního vlaku vypadl průvodčí, zemřel.
Vypadnutí průvodčího z vlaku na Břeclavsku: víme, jak pokročilo vyšetřování

Drážní inspekce na problém s nedostatečným zajištění dveří přišla při následné kontrole vozidla a ověřovacím pokusu. K potvrzení toho, že vlakvedoucí vypadl jen opřením o dveře, stačily dvě pokusné jízdy se zajištěným figurantem z řad hasičů. Když se o ně figurant v místě události opřel tělem, otevřely se.

Drážní inspekce vydala na základě této události Drážnímu úřadu několik bezpečnostních doporučení. České dráhy následně začaly dveře vyměňovat. Do výměny dveří zakázal dopravce pobyt zaměstnanců ve služebním oddílu za jízdy vlaku, uvedl server.