Zásah trval několik hodin. „Policie dohledávala například dokumenty k výběrovému řízení dopravců v Integrovaném dopravním systému Jihomoravského kraje v oblasti Jihovýchod," sdělil zdroj, který si nepřál být jmenovaný. Podle něj existují důvodné pochybnosti týkající se transparentnosti zadávacího zařízení.

To, že se zásah týkal dopravy, potvrdil už dříve i hejtman Michal Hašek. Konkrétní ale nebyl. „Během kalendářního roku se policie několikrát obrací na krajský úřad s žádostí o takzvanou součinnost. Policie požádala o součinnost o vydání podkladů a podle mých informací krajský úřad standardně vyhověl," řekl dříve Hašek.

V úterý doplnil, že krajský úřad je ve věci policií vázaný mlčenlivostí. „Můžeme pouze konstatovat, že se vyšetřovaní netýká orgánů Jihomoravského kraje," dodal Hašek.