Aby předešli dalším krádežím, zástupci farmy chtějí pro areál pořídit vhodné zabezpečovací zařízení. „Hodně lidí už nám nabídlo pomoc. Děkujeme. Mohou přispět i malou částkou. Pokud nám pět set lidí pošle padesátikorunu, budeme mít zvířata v bezpečí,“ uvedla Znamenáková. Dárci mohou peníze poslat na účet 107-2789410267/0100.

Stáj Salma vznikla v roce 2010, spolupracuje se školami a především dětem umožňuje kontakt se zvířaty z farmy. Malí farmáři se mohou seznámit s chovem koní, ovcí, koz, králíků, prasat nebo drůbeže.