Zkušený lapka, který byl pravděpodobně dobře seznámen se zabezpečením tamního objektu, si výrazně vylepšil rozpočet. Domů si totiž odnesl značkovou benzinovou sekačku. Firmě Vodovody a kanalizace Břeclav způsobil svým neomaleným chováním škodu ve výši patnácti tisíc korun.