Žáky 1. třídy ZŠ v Bořeticích učí Eva Fraňková.Zdroj: archív školy

Žáky 1. třídy ZŠ v Bořeticích učí Eva Fraňková.

Autor: archív školy

Žáky 1. třídy ZŠ v Bořeticích učí Eva Fraňková.Zdroj: archív školy

Žáky 1. třídy ZŠ v Bořeticích učí Eva Fraňková.

Autor: archív školy

Žáky 1. třídy ZŠ v Bořeticích učí Eva Fraňková.Zdroj: archív školy

Žáky 1. třídy ZŠ v Bořeticích učí Eva Fraňková.

Autor: archív školy

„Jsme taková velká rodina. Učebny máme prostorné, velmi dobře vybavené a nejvíce si ceníme vztahů mezi všemi zaměstnanci, dobré nálady a pozitivního prostředí. Vážíme si spolupráce se zřizovatelem školy, který se nám snaží maximálně vycházet vstříc. Velmi dobře s námi spolupracují i rodiče, kterým naše škola není lhostejná,“ vyzdvihla ředitelka školy Ivana Machačová.

Žáky 1. třídy ZŠ v Dolních Věstonicích učí Zdeňka Hrabcová.
Naši prvňáčci: Ve Věstonicích mají děti novou třídu i s počítači

V tomto školním roce nastoupilo do první třídy čtyři dívky a deset chlapců. „Jsou to již zkušení prvňáčci, kteří s přehledem ovládají patnáct písmenek. Moc rádi počítají, píší perem, pracují na interaktivní tabuli a žádného úkolu se nezaleknou. Někteří čtou tak krásně, že si mohou v knihách číst sami. Ostatní je jistě brzy doženou, protože si také chtějí přečíst knížky od Ježíška nebo o přestávce některou z třídní knihovničky,“ přiblížila ředitelka.

První vysvědčení

Koncem ledna se už podle ní pracovití žáčci nesmírně těší na jejich první vysvědčení, na ohodnocení jejich výsledků a také velkého pětiměsíčního snažení.

Tessa Hromková, Kostice, 10. ledna 2020, 19.36, Nemocnice Břeclav, 49 centimetrů, 3400 gramů. Foto: Monika Švestková
Novorozená miminka Břeclavska 3. týdne 2020

„A všichni se těšíme, co nového a zajímavého nám přinese druhé pololetí,“ vyjádřila optimisticky Ivana Machačová..

Základní škola a Mateřská škola Bořetice, je neúplná škola, jejímž zřizovatelem je Obec Bořetice. Škola sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu.