Vzdělávací program přizpůsobují pedagogové potřebám žáků. „Podporujeme projektové vyučování, zaměřené na výuku cizích jazyků a rozvoj digitální kreativity, jsme nositelé titulu eTwinningová škola, což je mezinárodní projektová spolupráce škol. Účastníme se národních i mezinárodních konferencí a netradičním způsobem posilujeme osobní rozvoj žáků i učitelů. Získali jsme řadu ocenění, tím nejvyšším je Evropská jazyková cena Label,“ přiblížila ředitelka školy Ivana Matějíčková.

Žáky 1. A třídy učí Pavla Čechová.
Naši prvňáci: Žáci školy v Mikulově se učí anglicky od první třídy

Škola podporuje nadané žáky, kteří se zapojují do celé řady olympiád a soutěží, rádi se účastní i netradičních výtvarných a literárních projektů. Vedení školy dbá i na modernizaci budovy. Na příští rok plánuje vybudovat přístavbu výdejny obědů.

Žáky 1. A třídy základní školy Hustopeče na Komenského ulici učí Dagmar Klabusayová.
Naši prvňáci: V hustopečské škole na Komenského ulici učí i jazyky