Vedle výchovy a vzdělávání dětí od šesti do patnácti let nabízí škola další nadstandardní aktivity. Ty vhodně doplňují a rozvíjejí povinnou výuku i mimoškolní činnost mládeže. Součástí školy je také školní družina, školní klub a jídelna.

Pedagogové vyučují žáky podle vlastního školního vzdělávacího programu. Zaměřují se také na výuku cizích jazyků, informační gramotnost a sportovní výchovu svých svěřenců. Často se učitelé zapojují také do různých projektů vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy i do těch mezinárodních. Například Etwinningu. Jsou aktivní i v činnostech organizovaných evropským vzdělávacím programem Erasmus+.

Letos přibylo na škole celkem čtyřicet jedna nových prvňáků, které učí ve dvou třídách třídní učitelky Věra Pešáková a Dagmar Klabusayová.