„Již od první třídy vyučujeme děti anglický  jazyk podle našeho školního vzdělávacího programu s názvem Škola brána do života a zaměřujeme se také na environmentální výchovu.  Snažíme se také rozvíjet a podporovat nadané žáky. Jak se nám daří vytvářet pohodovou atmosféru na naší škole, se mohou rodiče a zájemci sami přesvědčit na dnech otevřených dveří, které pořádáme,“ uvedla zástupkyně ředitele pro první stupeň Hana Míčková.