Možná udělali lépe než lidovec Petr Šilar. Ten totiž napsal: „Copak vím, co bylo dobré a co zlé? Kolika lidem jsem pomohl nebo kolik naštval? Nevím. Zákony si nepamatuji, statistiku si nevedu. Prostě vám neodpovím, jenom vím, že jsem se snažil dělat vše poctivě, a myslím, že mám čisté svědomí, že jsem nikdy nehlasoval a nevyjadřoval se proti svému přesvědčení. Zeptejte se mého asistenta nebo lidí z mého okolí, jaký jsem byl senátor. Je pravda, že mě to již v závěru nebavilo, protože politika zhrubla a vůbec není diskuse, jenom nenávistné štvavé výkřiky na sociálních sítích a bohužel i při jednání o zákonech.”

Šilarovi kolegové to vidí naprosto jinak. Ačkoliv senátních voleb se účastní necelá třetina oprávněných voličů (druhého kola ještě méně), jsou si vědomi důležitosti horní komory. Je pojistkou demokracie, dbá na legislativní čistotu zákonů, spolurozhoduje o složení Ústavního soudu. Má nezanedbatelný podíl na tvorbě české zahraniční politiky, jak potvrdily aktivity jejího vedení směrem k Tchaj-wanu i Ukrajině. A je také vzhledem k většinové volbě významnou spojnicí mezi centrální a lokální politikou. Především na tento vztah se Deník končících senátorů ptal (všichni dostali na odpověď 500 znaků). 

První kolo senátních voleb 2022 se uskuteční o víkendu 23.-24. září, druhé kolo o týden později
Senátní volby 2022: Termíny prvního a druhého kola, jak volit, kdo kandiduje

Končícím senátorům jsme položili následující otázku. Podívejte se sami, co pro vás ve vašem volebním obvodu udělali:

Co konkrétního jste za šestileté období udělali pro lidi ze svého volebního obvodu, co se díky vaší aktivitě podařilo posunout dál, jak jste občanům pomohli?

Miloš Vystrčil (ODS, Jihlava), předseda Senátu:
Pomoc při zabránění rušení poboček České pošty nebo zásadní jednání s ředitelstvím silnic a dálnic, která přispěla k realizaci kruhového objezdu na „křižovatce smrti“ zvané „Kasárna“, tolik příklady spolupráce s občany a institucemi. Z legislativy uvádím například prosazení změn energetického zákona proti energošmejdům nebo úspěšná jednání o změnách zákona o lesích za účelem rychlého poskytnutí podpory na obnovu lesních porostů poničených kůrovcem. Více na www.vystrcil.cz.

Jiří Růžička (TOP 09, Praha 6), 1. místopředseda Senátu:
Cením si svého podílu na těchto aktivitách: Parlamentní diplomacie – Tchaj-wan, Tibet, Ukrajina jako naplnění volebního slibu ctít demokracii; zrušení povinné maturitní zkoušky z matematiky jako symbol cesty k individualizaci vzdělávání; prosazení kratších pracovních úvazků a udržení dětských skupin jako pomoc rodičovství; zákon, který umožňuje odtah nepojízdného vozidla z ulic; předložení návrhu zákona o korespondenční volbě. Přímo v mém obvodu – elektronizace zápisu do škol, rozšiřování školních budov, rozvoj projektu Trenéři do škol, zámek Veleslavín do správy Prahy 6, snaha o odblokování Pražského hradu.

Jiří Oberfalzer (ODS, Beroun), místopředseda Senátu:
Konkrétně pro Berounsko byl důležitý vodní zákon, v němž jsme vetovali zprůmyslnění toku Berounky. Za poslední funkční období jsem poskytl přes milion korun neziskovým organizacím v regionu. Pomáhám občanům v nesnázích i obcím. Ze stovek případů třeba: Žebráku na rekonstrukci a dostavbu ZŠ, směně obecní a krajské silnice v Litni, obci Železná s rozložením splátek penále a zajištěním bezúročné půjčky, obcím Ořech, Zbuzany a Jinočany s výstavbou protihlukové stěny kolem pražského okruhu.

Neodpověděli:

Jan Žaloudík
(ČSSD, Brno-město)

Jaroslav Doubrava
(S.cz, Ústí nad Labem)

ani jeden z nich už nekandiduje

Jan Horník (STAN, Karlovy Vary), místopředseda Senátu:
Základní činností v Senátu je spolupodílení  na tvorbě zákonů bez ohledu na to, z jakého kouta republiky jste. Aktuálně bojuji za zachování stavebních úřadů v mém obvodě, aby nedošlo k jejich zrušení v Jáchymově, Perninku, Nejdku, Nové Roli, Kyselce, Bochově a ve Žluticích. A co bych mohl jmenovat dál? Zápis hornického Krušnohoří na Seznam UNESCO, aktivity zachování paměti pracovních komunistických lágrů na Karlovarsku, podpora a navýšení financí např. pro památkové objekty v Kyselce, Štědré nebo Sedleci, spolupráce na vzniku CHKO Krušné hory.

Tomáš Jirsa (ODS, Český Krumlov):
Zrušení superhrubé mzdy. Tímto zákonem jsme nechali každoročně mezi lidmi 80 až 90 miliard korun, což zcela jistě pomáhá zvládnout současnou inflaci a energetickou krizi. Doplnění Listiny základních práv a svobod o právo držet zbraň pro vlastní obranu. Jednak jsme tím vyhověli asi třem stům tisícům myslivců a dalším legálním držitelům zbraní a zároveň tím komplikujeme snahu Evropské unie odzbrojit občany v absurdní snaze zabránit tím teroristickým útokům islamistických radikálů. Zrušení naprosto nepřipraveného stavebního „superúřadu“. Moji podporu regionálních projektů najdou zájemci na www.tomasjirsa.cz.

Zdeněk Nytra (ODS, Ostrava-město):
Senát obecně, a to se týká i jednotlivých zákonů, jen výjimečně mívá dopad pouze na jednotlivé regiony. Za své funkční období jsem (spolu)předkladatelem osmi zákonů. Za nejvýznamnější považuji návrh zákona o kompenzačním bonusu. Tato předloha přinesla obcím a městům v době covidu 1200 korun na každého občana a 500 korun krajům. Zároveň jsem byl zpravodajem celkem 70 senátních tisků. Podporoval jsem a podporuji právě projekty, mající za cíl rozvoj našeho regionu, ale to není úplně přesně náplň Senátu.

Jiří Dušek (minule za ANO, nyní za ODS s podporou ČSSD, hnutí Fakt Brno a hnutí Vaši starostové, Brno-město)
Do Senátu jsem šel podporovat místní vědecká i technologická centra či strategické projekty. Podařilo se tak akcelerovat kosmický průmysl, jehož se Brno stalo republikovým centrem. Počet firem se zdvojnásobil, jejich obrat ztrojnásobil. V průběhu mého mandátu jsem soustavně apeloval na energetickou soběstačnost a bezpečnost naší země. Jako fyzik, jenž zná přírodní zákony, chci hájit zájmy našich občanů, kteří nesmí padnout kvůli zákonům poznamenaným lidskou neznalostí.

Petr Šilar (KDU-ČSL, Ústí nad Orlicí), mandát neobhajuje:
Copak vím, co bylo dobré a co zlé? Kolika lidem jsem pomohl nebo naštval? Nevím. Zákony si nepamatuji, statistiku si nevedu, vše je v zápisech z jednání výboru či pléna. Prostě vám neodpovím, jenom vím, že jsem se snažil dělat vše poctivě, a myslím, že mám čisté svědomí, že jsem nikdy nehlasoval a nevyjadřoval se proti svému přesvědčení. Je pravda, že mě to již v závěru nebavilo, protože politika zhrubla a vůbec není diskuse, jenom nenávistné štvavé výkřiky na sociálních sítích a bohužel i při jednání o zákonech.

Prezident Miloš Zeman a šéf Senátu Miloš Vystrčil
Zeman vs. Vystrčil. Žádné pozvánky a podezření ze sabotáže

Jaromíra Vítková (KDU-ČSL, Blansko):
Podařilo se mi zachránit dětské skupiny a zachovat horní hranici věku do zahájení povinné školní docházky. Po dlouhodobém úsilí jsem propojila ministerstvo školství a práce v předškolním vzdělávání. Urychlila jsem přípravu a i budoucí realizaci nové silnice 43 (S73) a změnu návrhu střídavého třetího pruhu v úseku Svitávka–Staré Město na bezpečnější čtyřpruhové uspořádání. Pro obce ve venkovských oblastech se podařilo vyčlenit finanční prostředky na posílení mobilního signálu. Vyjednala jsem dotace na čistírny odpadních vod v oblasti CHKO Moravský kras.

Anna Hubáčková (KDU-ČSL, Hodonín), již nekandiduje:
Nejvíce času jsem věnovala stěžejní kauze našeho regionu „Ochrana pitné vody prameniště Bzenec-komplex vs. těžba štěrkopísku v Moravském Písku“. Uspořádali jsme Protestní pochod za vodu pro lidi!, s obcemi jsme vedli nespočet jednání, podali jsme petici a v Senátu uspořádali veřejné slyšení. Obcím jsem aktivně pomáhala ve věci přípravy a realizace výstavby dálnice D55 a to zejména v úseku Moravský Písek – Bzenec – Rohatec – Břeclav. Měla jsem radost, když se podařil zrealizovat projekt Lávka pro pěší a cyklisty u Zoo Hodonín a zároveň se dala do běhu příprava kruhového objezdu na křižovatce na Pánově. V novele trestního řádu se mi podařilo prosadit vyšší ochranu pro oběti znásilnění a domácího násilí při trestních řízeních. Úzce jsem spolupracovala na Milostivém létu.

Miluše Horská (KDU-ČSL, Pardubice):
Radikálně jsem bojovala za zrušení ústavní péče pro děti do tří let. Zasadila jsem se o další zakládání center duševního zdraví, které jsou pilířem reformy psychiatrické péče. Prosazovala jsem rodinné příslušníky jako pečující do zákona o sociálních službách. Bojovala jsem za zápis národního hřebčína v Kladrubech na seznam UNESCO, za vznik expozice československého odboje na Zámečku a chci zavést do zákona o pedagogických pracovnících školského logopeda. Také jsem prosadila znovuotevření speciálních škol v době lockdownu.

Petr Orel (KDU-ČSL, Nový Jičín):
K desítkám tisků legislativy EU se mi podařilo v Senátu prosadit svá usnesení, čímž jsem přispěl ke zdravější, odolnější a udržitelnější nejen ČR, ale celé EU, a v našem regionu i k uzavření dolu Frenštát. Prosadil jsem změnu vodního zákona, která otevřela možnost navracet vodní toky, dříve necitlivě napřímené, do jejich původní, přirozené podoby. Byl jsem jedním z iniciátorů stanoviska Senátu, které pomohlo zastavit megalomanský projekt Dunaj–Odra–Labe. Připravil jsem novelu zákona, která umožní obcím účastnit se řízení o povolení výjimek z hlukových limitů a podávat námitky proti těmto výjimkám.

Šárka Jelínková (KDU-ČSL, Kroměříž):
Výplata jednorázového příspěvku u nedočerpané rodičovské při narození dalšího dítěte; prosazení zvýšení slev na děti; rozšíření okruhu zvlášť zranitelných osob o osoby znásilněné či po domácím násilí v trestním zákoníku; zvýšení příspěvku na péči ve III. a IV. stupni pro potřebné osoby v domácím prostředí; možnost parkování autům domácí zdravotní péče i na místech se zákazem stání; pomoc obcím v době covidové navzdory bývalé vládě, aby jim nebyly sníženy příjmy z kompenzací pro podnikatele; kompenzace v covidové době pro osoby pracující na dohody; možnost účastnit se voleb i pro osoby v karanténě.

Lumír Kantor (KDU-ČSL, Olomouc):
Zajištění přestavby výhybky na vlečce z lomu Hlubočky; narovnání daní z lesů obcí na Libavé; zavedení matriky přímo na novorozeneckém oddělení FN v Olomouci; transporty nemocných novorozenců vrtulníkem; testování všech novorozených dětí na dvě vážné genetické nemoci; pomoc při organizaci zásobování v uzavřené obci; očkování proti covidu; šití roušek pro FN a vojenskou nemocnici a pomoc při budování KACPU pro ukrajinské uprchlíky; jednání s hlavní hygieničkou, mj. o táborech v době covidu; návrhy zákonů mj. o zvýšení příspěvků na péči doma; odškodnění za újmu při povinném očkování a další.

Michael Canov (SLK, STAN, Liberec):
Zasadil jsem se o navýšení Rozpočtového určení daní pro obce. Prosadil jsem návrh Libereckého kraje z 21,40 % na 23,58 % a poté z 23,58 % na 25,84 % při rušení superhrubé mzdy. Dále kompenzační příspěvek pro obce ve výši 1250 korun na obyvatele. Navrhl jsem a prosadil zrušení pokut za porušení GDPR pro veřejné instituce (školky, školy) a spolupodílel se na dalších podnětech (myslivci, vraky, příspěvky). Vyjednal jsem dotační výjimku pro Liberec a Dlouhý Most (vodojem, kanalizace), podílel se na jednání o Turówu, bojuji proti rušení šesti z osmi stavebních úřadů.

Petr Holeček (STAN):
Podporoval jsem veškeré navržené covidové kompenzační zákony, které finančně ulehčovaly občanům a obcím. Spolupracoval jsem na tvorbě zákona, který ulehčil povinnost podávání daňového přiznání také neuvolněným starostům a místostarostům. Přímo v regionu se pak angažuji v podpoře budování železniční vysokorychlostní tratě, ale tak, aby to nepoškodilo zájmy obcí a jejich občanům. Úspěšně jsme s několika obcemi a městy spolku STOP letiště Vodochody zamezili vybudování obřího mezinárodního letiště v regionu.

Tomáš Czernin (TOP 09, Jičín):
Hlavní těžiště mé činnosti v Senátu spočívá v práci ve Výboru pro věci zahraniční obrany a bezpečnost. Je ale pro mě také důležité být co nejvíce mezi obyvateli svého okrsku. Jsem rád za jejich názory a inspiraci. Opravdovou radost mi například udělalo, když jsem po upozornění fanouška železnic na jednoduché technické řešení zrychlení tratě mezi Nymburkem a Prahou napsal generálnímu řediteli Správy železnic. Po mém dopisu se na navrženém řešení nyní intenzivně pracuje, a našim obyvatelům se tak zlepší cestování.

Co senátoři zdůrazňovali nejčastěji

Podporu klíčových zákonů: zrušení superhrubé mzdy, změna rozpočtového určení daní ve prospěch obcí a krajů, předpis proti energošmejdům, zrušení tzv. superúřadu díky odložení platnosti stavebního zákona, podpora covidových kompenzací, odtahování autovraků

Podporu důležitých regionálních dopravních staveb a zdravotní péče (stomatologické ordinace, magnetická rezonance, centra duševního zdraví)

Václav Chaloupek (OPAT, Plzeň-město):
Za největší úspěchy považuji prosazení zákona o Šumavě a národních parcích, zákon proti týrání zvířat, omezující drezůru a vystupování zvířat v cirkusech, chov volně žijících zvířat v zajetí, zákaz klecového chovu slepic, zákaz klecového chovu kožešinových zvířat, zákaz psích a kočičích množíren a povinné čipování psů. Iniciuji změnu vyhlášky o době lovu, která by zamezila střílení čerstvě narozených kolouchů a březích laní a daněl. Angažuji se proti plánované výstavbě úložiště radioaktivních odpadů Březový potok. Tímto obrovským dílem, které zatím nemá ve světě obdobu, by bylo dotčeno víc než 20 obcí a obyvatel v nich žijících.

Ladislav Kos (KDUSZ+HPP11+Pir, Praha 11):
Největším problémem mého volebního obvodu je bezprecedentní snaha o zastavění každé volné plochy bytovou a kancelářskou zástavbou, většinou na úkor zelených ploch. Pomáhám proto občanům, kteří se na mne obracejí, chránit kvalitu jejich bydlení, radím jim s účastí ve stavebních řízeních nebo se jich sám účastním. Na půdě Senátu pak prosazuji zákony, které mohou negativní dopady takové masivní výstavby omezit, ať už se jedná o stavební zákon, nebo posuzování vlivu staveb na životní prostředí.

Renata Chmelová (KDU+Pir+DPD+LES, Praha 10):
Byla jsem oceněna platformou Rekonstrukce státu jako nejaktivnější senátorka v boji s korupcí při přijímání zákonů. Na Praze 10 vzniklo 400 nových parkovacích míst díky jednoduššímu odtahování autovraků, které se mi podařilo prosadit do zákona. Pomohla jsem stovkám spoluobčanů v tíživé situaci díky poradně senátorky v mé kanceláři. Rozhýbala jsem problém Úřadu práce s pozdním vyplácením příspěvků na bydlení či pro rodiče. Žádosti jsou teď jednodušší.

Alena Dernerová (SD-SN, Most):
Kromě aktivního podílu na schvalování zdravotních a protikorupčních zákonů opakovaně zaštiťuji aktivity spolku Za obnovu kostela sv. Jiljí v Libyni na Lubenecku, dětský den na zámku v Korozlukách a akce v Krušných horách. Pravidelně navštěvuji mostecké kluby důchodců, kde diskutuji se seniory o problémech, které je zajímají. Několik let také spolupracuji se spolkem Zdraví pro Most, který bojuje proti nadměrnému hluku z autodromu Most. Finančně podporuji sdružení Duhovka v Obrnicích, které pomáhá dětem z romských rodin. Dále podporuji spolek Helpes (cvičí asistenční psy pro nevidomé), spolek Diahelp a Diapozitiv, které pomáhají rodinám dětí s cukrovkou.

Jaroslav Větrovský (ANO, Tábor):
Aktivně jsem se podílel na zvýšení podílu z Rozpočtového určení daní pro města a obce. Městům a obcím tak stoupl podíl na sdílených daních. Na můj návrh Senát jednohlasně odmítl návrh nového stavebního zákona, který by znamenal vytvoření státního superúřadu a centralizaci stavební agendy. Povedlo se tedy zachovat veřejnou službu na venkově. Po celou dobu trvání mandátu jsem podporoval zákon o urychlení výstavby liniových staveb, což má pomoci s dlouhými povolovacími procesy, především u dálnic, v případě volebního obvodu Tábor nyní zejména u dálnice D3 ve středních Čechách. Dále bych zmínil napravení chybně nastavených dotačních pravidel pro zemědělce v regionu na ztížené podmínky hospodaření.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil
Senátní trumfy jednotlivých stran: Miloš Vystrčil, Váňa či kardiochirurg Pirk

Ladislav Václavec (ANO, Bruntál):
Díky mandátu senátora se mi podařilo zajistit pro náš region magnetickou rezonanci, která vyšetřila přes 15 tisíc pacientů. Podařilo se realizovat můj nápad na vznik nových zubních ordinací, kdy obec poskytne prostory, kraj vybavení a nemocnice se stará o jejich provoz. Ordinace máme v Břidličné, Vrbně pod Pradědem, Horním Benešově, Krnově. Letos otevřeme ordinace v Rýmařově, Albrechticích a dalších obcích. Nedostatek zubařů se díky mé výzvě, kterou podepsalo přes sto představitelů obcí, řeší nyní na ministerstvu. Cílem je, aby měl každý člověk v regionu zubaře.

Jiří Cieńciała (OSN, Frýdek-Místek), již nekandiduje:
V průběhu mého mandátu v Senátu PČR jsem se nejvíce angažoval v oblasti zlepšování české kohezní politiky. Bohužel, předchozí i současná vláda udělaly velmi málo pro to, aby se dále neprohlubovaly rozdíly mezi regiony, především těmi tzv. uhelnými a ostatními. V rámci mého senátního obvodu, který čítá tři města a 34 obcí, jsem se snažil pomáhat v rámci svých možností, například při řešení současné energetické krize. Angažoval jsem se v podpoře česko-polských vzájemných vazeb i v akcích na podporu rozpočtů obcí, zejména v oblasti školství.

Jaromír Strnad (ČSSD, Kutná Hora):
V uplynulých šesti letech se mi podařilo pomoci při budování obchvatu obce Církvice nebo vodovodu do Zbudovic. Dále šlo třeba o zahájení výstavby fotbalových kabin v Chotusicích, přípravu na realizaci vodovodu pro obce Starkoč, Bílé Podolí, Semtěš, Žehušice a Bojmany a podařilo se mi také prosadit opravy některých krajských komunikací v mém volebním obvodu. Troufám si říci, že bez mého přičinění by město Čáslav nezískalo dotaci ze SFDI na výstavbu cyklostezky mezi Čáslaví – Drobovicemi.

Volební obvody pro volby do Senátu Parlamentu ČRVolební obvody pro volby do Senátu Parlamentu ČRZdroj: Deník

První kolo
v pátek 23. září 2022 od 14:00 do 22:00 hodin
a v sobotu 24. září 2022 od 8:00 do 14:00 hodin

Druhé kolo
v pátek 30. září od 14:00 do 22:00 hodin
a v sobotu 1. října 2022 od 8:00 do 14:00 hodin

Historie

Ústava ČR, která nabyla účinnosti dne 1. ledna 1993, svěřila zákonodárnou moc Parlamentu České republiky. Senát je ústavní institucí trvalou, nemůže být rozpuštěn a každé dva roky je z jedné třetiny obnovován. Je volen na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, 81 senátorů (každí dva roky třetina z nich) většinovým dvoukolovým systémem. První volby do Senátu byly vyhlášeny v roce 1996 a 18. prosince téhož roku se v Hlavním sále Valdštejnského paláce konala Ustavující schůze Senátu. Prvním předsedou Senátu byl zvolen Petr Pithart.

Současnost

Předsedou Senátu byl po náhlém úmrtí Jaroslava Kubery (ODS) zvolen v roce 2020 Miloš Vystrčil (ODS). Místopředsedy horní komory jsou Jiří Růžička (TOP 09), Jiří Oberfalzer (ODS), Jan Horník (STAN) a Jitka Seitlová (KDU-ČSL).

Co jste možná nevěděli:

Jiří Dušek, ředitel Hvězdárny a planetária Brno.Jiří DušekZdroj: Deník/Attila Racek

Jiří Dušek je ředitelem Hvězdárny a planetária Brno a je po něm pojmenována planetka 14054 Dušek.

Petr ŠilarPetr ŠilarZdroj: CNC / JAKUB POLÁČEK

Petr Šilar převzal štafetu po pekaři Stanislavu Peckovi, který usiloval o zrušení letního času.

Filmař a senátor Václav Chaloupek.Václav ChaloupekZdroj: Deník/Pavel Korelus

Václav Chaloupek je nejen autorem Večerníčku o medvíďatech Vojtovi, Kubovi a Matějovi, ale také mnoha dalších TV seriálů a knih o přírodě a zvířatech.

Senátor Tomáš CzerninSenátor Tomáš CzerninZdroj: Deník / Martin Divíšek

Tomáš Czernin je celým jménem Tomáš Zachariáš Josef Maria Děpolt Rudolf Kazimír Hostislav Czernin z vinořské větve rodu Czerninů a majitel zámku Dymokury.

Jan HorníkJan HorníkZdroj: Petr Horník / Právo / Profimedia

Jan Horník (STAN) je starostenský rekordman, neboť v čele Božího Daru je nepřetržitě od roku 1990. Na záda mu dýchá Tomáš Jirsa (ODS), který je starostou Hluboké nad Vltavou od roku 1994. Starostou je také Michael Canov, jenž vede obec Chrastava dvacet let.