Zdůrazňuje, že o přijatých protiepidemických opatřeních rozhoduje ministerstvo zdravotnictví, ale jeho resort se snažil některé původní striktní příkazy zmírnit a převést je do formy doporučení.

„Cílem bylo vyladit manuál tak, aby obsahoval proveditelné pokyny. Do škol odešel v úterý a obsahuje závazná nařízení i doporučená opatření. Mytí rukou v teplé vodě logicky spadá do druhé kategorie podle možností škol. Jistě nikdo nechtěl, aby během měsíce byla ve všech třídách zavedena teplá voda,“ uvedl.

Nepředpokládá se ani plošné uzavírání škol a přechod na distanční výuku: „Nastavená hygienická pravidla říkají, že výskyt infekce u jednoho žáka nemá vést k vypnutí celé třídy nebo dokonce školy. Proběhne standardní trasování kontaktů a jejich vyhodnocení. Daná třída projde PCR testy a do karantény půjdou jen ti, kteří budou mít pozitivní konfirmační PCR test. Ostatní se budou normálně účastnit výuky.“

 Robert Plaga se také ohlíží za svými čtyřmi roky v úřadě. „To, co jsem si předsevzal v oblasti zvýšení atraktivity učitelské povolání, se povedlo měrou vrchovatou. I přes ekonomický pokles platy rostly tak, že letos bude naplněno programové prohlášení vlády a navíc pedagogové dosáhnou na 130 procent průměrné mzdy v národním hospodářství. To je výjimečný úspěch, neboť v minulosti paběrkovali kolem 105 procent,“ říká šéf resortu.

 Vyzdvihuje i snahu ministerstva posílit roli ředitelů škol a zbavit je nadměrné administrativní zátěže. Povedla se podle něj i změna financování regionálního školství.

Robert Plaga ukončil svoje členství v ANO a ve volbách nekandiduje. Chtěl by ale pokračovat dál jako ministr, nebo má jiné plány? Dočtete se už v zítřejším tištěném Deníku.