„Ženy z Ukrajiny mohou podle našich informací najít uplatnění například ve zdravotnických či sociálních zařízeních, poradenských centrech, ve školách, předškolních zařízeních, textilním průmyslu, zemědělství nebo potravinářském průmyslu,“ řekla Deníku. Podle ní by Ukrajinkám pomohlo uznávání jejich kvalifikace na základě čestného prohlášení a spuštění masivní online výuky češtiny.

Mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro dodal, že ukrajinské ženy mohou překvapivě zastávat i třetinu pozic ve stavebnictví. „Ve východní Evropě je běžnější, že ženy pracují i jako řemeslnice a vykonávají lehčí kvalifikované práce ve stavebnictví,“ řekl Deníku.

Autobus firmy BusLine.
Práci ženám z Ukrajiny nabízejí i dopravní podniky. Zájem je o řidičky autobusů

Podle personální agentury ManpowerGroup, která založila Centrum pomoci Ukrajině, firmy nabízejí právě hlavně manuální práce ve výrobě. Ženy, kterých je z celkového počtu ukrajinských uprchlíků asi osmdesát procent, mohou najít uplatnění také v gastronomii, hotelnictví, službách, obchodu, zákaznickém servisu či doručovatelských službách.

Vhodných volných míst pro lidi ze zahraničí je v Česku přes šedesát tisíc. Centru se dokonce podařilo dvě ukrajinské houslistky propojit s karlovarskou filharmonií. Nabírat nové pracovníky hodlají hlavně zaměstnavatelé v Praze, pracovní pozice jsou ale rozprostřeny po celé republice.

Prchají ženy mnoha profesí 

Osm procent ukrajinských žen, které do Česka přicházejí, jsou učitelky. „Vedle integrace do běžných tříd se zřizují takzvané adaptační skupiny pro ukrajinské žáky, kde je ideální zaměstnávat právě ukrajinskou kvalifikovanou pedagogickou pracovní sílu,“ řekl Deníku ředitel obecně prospěšné společnosti EDUin Miroslav Hřebecký. Národní pedagogický institut pak ve spolupráci s Univerzitou Karlovou připravuje pro ukrajinské pedagogy kurzy českého jazyka.

Zdroj: DeníkZ Ukrajiny prchají ženy mnoha profesí. „Musíme se o to více zamyslet nad tím, zda ženám obecně nevytváříme na trhu práce překážky,“ doplnila generální ředitelka agentury ManpowerGroup Jaroslava Rezlerová.

Nejhorší by podle ní bylo, kdyby Ukrajinky zůstaly separované bez zaměstnání ve stanových městečkách. Pracovní zapojení jim usnadní parlamentem schválený Lex Ukrajina. Odborový předák Josef Středula ale upozorňuje, že je důležité ohlídat, aby ženy neodchytávali podvodníci, kteří z nich chtějí těžit.