„Je to přirozená odpověď na komplikace, které se vyskytly v letošním roce v souvislosti s množstvím výluk, investic, které nebylo možné zastavit, ale bylo možné se s nimi lépe vypořádat. A to jak u Správy železnic, tak i v případě Českých drah,“ říká ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Drážní manažeři mají odměny složeny z více částí. Bonusy dostávají podle toho, jaká jak hospodaří, nebo jaká je kvalita služeb. Až dosud se ale samostatně „nehodnotil“ počet zpoždění. To se změní. Konkrétně vrcholní představitelé Českých drah přijdou o téměř pětinu z odměn. Zatím ale není jasné, při jakém procentu zpoždění. Podobná pravidla mají platit i pro Správu železnic. Týkat se to bude všech situací, které manažeři mohli ovlivnit a nešlo o „vyšší moc“, tedy různá zpoždění vyvolaná rozmary počasí či sebevrahy.   

Situace na kolejích se bude podle Kupky vyhodnocovat v pravidelných měsíčních intervalech, porovnávat se bude s letošními daty. „Chceme v tomto směru jasně slíbit české veřejnosti, že v příštím roce se situace výrazně změní a zlepší. Už v příštím roce by se vše mělo pozitivně promítnout do úrovně kvality služeb Českých drah,“ slibuje šéf resortu dopravy.

Rozkopáno, popadáno

České dráhy v prvním pololetí letošního roku vypravily více než 1,2 milionů spojů. Bezmála 86 procent spojů jelo včas. Zbylé spoje měly zpoždění, které ovšem podle dopravce ve dvou třetinách případů nedokáže ovlivnit – jedná se například o zmiňované nehody, čekání na přípoje, křižování nebo předjíždění vlaků. Jen pro představu – čekání na přípoj, aby vlak neujel cestujícím v přestupní stanici, představuje skoro 20 procent zdržení u ČD.

Jedním z řešením spolehlivosti spojů je také modernizace vozového parku. Staré vlaky jsou nejen pomalejší, ale také poruchovější. Dráhy nyní sází hlavně na obnovu regionálních spojů, především na Moravě.

„Nové vlaky RegioPanter nahradí dosluhující elektrické jednotky řady 460 a soupravy lokomotiv s osobními vozy z devadesátých let. Nejprve ještě letos nasadíme první z dodaných jednotek v Olomouckém kraji na trati z Olomouce do Uničova a Šumperka. V průběhu celého roku 2023 pak budeme postupně uvádět do provozu další vyrobené dvou a třívozové Pantery v Moravskoslezském a Olomouckém kraji a také na Vysočině,“ říká náměstek generálního ředitele ČD Jiří Ješeta. Dodávky jednotek RegioPanter pak budou pokračovat také v roce 2024.

Konec výluk

Kvůli četným zpožděním a nejistotě, zda vlak přijede či aspoň dojede do cílové stanice, čelila Správa železnic a také dopravci kritice ze strany cestujících. Podle odborníků kolaps na kolejích způsobily rozsáhlé souběžné výluky. V případě mimořádné události totiž nebyla možnost objízdné trasy. „Stejně jako na silnicích či dálnicích, i na železnici chybí při plánování koncepce,“ uvedl již dříve dopravní odborník Petr Moos.

Kritiku ovšem Správa železnic odmítá. Podle ní opravy a modernizace traťových úseků jsou nevyhnutelné a důležité pro budoucí komfortnější cestování. Navíc situaci by tolik zmiňované rozplánování do více let nezlepšilo. „Namísto více než sedmi let se omezení soustředila do zhruba dvou a půl roku a začnou postupně ubývat. Letos už žádné rekonstrukce či modernizace trati nezačne,“ nechal se před časem slyšet mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.