V pondělí 27. září 1993 porušili abcházští separatisté příměří iniciované Organizací spojených národů (OSN) a garantované Ruskou federací a s pomocí dobrovolníků a žoldnéřů z Konfederace horských národů Kavkazu udeřili brzy ráno na město Suchumi, odkud předtím gruzínské síly stáhly v rámci vyhlášeného příměří těžké dělostřelectvo a tanky. Následoval teror.

„Poté, co Abcházci vstoupili do mého domu, vytáhli mě a mého sedmiletého syna přede dveře. Donutili nás si kleknout, pak popadli mého syna a zastřelili ho přímo přede mnou. Chytili mě za vlasy a odvlekli k nedaleké studni. Abcházský voják mě donutil podívat se do ní. Uviděla jsem tam tři mladé muže a dvě starší ženy, stojící nahé ve vodě. Křičeli a plakali, zatímco na ně Abcházci svrhávali další mrtvá těla. Pak tam hodili granát a shodili dovnitř další lidi. Znovu mě donutili pokleknout před mrtvolou. Jeden z vojáků vzal nůž a jednomu z mrtvých ležících poblíž vydloubl oko. Tím okem mi pak začal přejíždět rty a obličej. Už jsem to nevydržela a omdlela jsem. Nechali mě tam v hromadě mrtvol.“

Rudá armáda v Tbilisi v roce 1921
Před sto lety bolševici vyřešili Jižní Osetii. Etnická nenávist ale přežívá dál

„Mého muže Serža odvlekli a přivázali ke stromu. Abchazská žena jménem Zoja Cvizba přinesla tác se spoustou soli. Vzala nůž a začala do mého muže řezat. Potom mu do otevřených ran nasypala sůl. Takto ho mučili deset minut. Potom donutili mladého gruzínského chlapce, kterého později také zabili, aby s pomocí traktoru vyhloubil jámu. Položili mého manžela do této díry a pohřbili ho zaživa. Jediné, co si pamatuji, že řekl, než ho zasypali štěrkem a pískem: Dali, postarej se o děti.“

Takové a podobné jsou vzpomínky přeživších gruzínských obyvatel Suchumi na 30 let staré události. Rozpoutaný masakr představoval vyvrcholení dvouleté krvavé občanské války, jíž předcházel mnohaletý etnický konflikt mezi Gruzíny a Abcházci.

Zdroj: Youtube

Mnohaletý spor

Abcházie bývala v období starověku a středověku střídavě samostatným královstvím i součástí jiného mocnějšího státu. Po roce 1921 se Abcházie stala součástí Sovětského svazu a v Suchumi byla vyhlášena Abchazská sovětská socialistická republika. Ta však byla po několika měsících začleněna do Gruzínské sovětské socialistické republiky, což stvrdila abchazská ústava z roku 1925, podle níž měly mít oba národy rovnoprávné postavení.

Národnostním sporům mezi Abcházci a Gruzíny se snažil komunistický stát předejít podobně jako třeba v případě Jižní Osetie tím, že jako součást Gruzínské republiky vytvořil Abchazskou autonomní republiku s vlastní metropolí, jíž se stalo právě Suchumi.

Následoval ovšem problém typický pro všechny takto utvářené autonomní oblasti: řízenou migrací z Ruska i z Gruzie docházelo k tomu, že počet původních abchazských obyvatel na jimi dříve dominantně obývaném území klesal. Na počátku 90. let minulého století už tvořili Abcházci jen 17,8 procenta obyvatel Abcházie.

Ázerbájdžánští uprchlíci z Chodžaly
Krvavý masakr v Náhorním Karabachu: Civilisty nikdo nešetřil, zemřely i děti

Rozpad východního socialistického bloku a následně i samotného Sovětského svazu na počátku 90. let znamenal pro všechny národnostní menšiny žijící na jeho obrovském území naději na vlastní samostatnost. Tyto představy se však střetávaly s tím, jak byly vytyčeny hranice nově vzniklých nezávislých států.

Když se místní úřady v Abcházii a Jižní Osetii rozhodly vyhlásit ještě na podzim roku 1990 samostatnost, Gruzie jejich prohlášení neuznala a nakonec zasáhla vojensky.

V roce 1992 vytáhla na Suchumi gruzínská tanková jednotka a vypukla občanská válka. Zúčastnily se jí i skupiny extrémistů a dobrovolníků z ostatních kavkazských regionů, po nichž se do konfliktu zapojila i nově vzniklá Konfederace kavkazských národů ze severního Kavkazu sdružující 16 kavkazských národů, která v září roku 1992 vyhlásila otevřeně pomoc Abcházii a nepřátelství vůči Gruzii.

Sovětská bojová vozidla pěchoty v ulicích Baku v lednu 1990
Pogrom na Armény v Baku: Muže házeli do zapálených domů, ženy týrali

Po několika vojenských srážkách došlo nakonec v červenci 1993 v Soči k dojednání příměří, v jehož rámci mělo gruzínské i abchazské vojsko stáhnout veškerou těžkou vojenskou techniku ze Suchumi a dalekého okolí s tím, že na region budou dohlížet mírové jednotky s mandátem OSN. Ve stahování vojsk asistovala oběma stranám ruská armáda.

Následujících sedm týdnů však příliš mnoho klidu do regionu nepřineslo, protože navzdory dohodnutým podmínkám v něm docházelo nadále k přestřelkám, přičemž jednou se pod palbou ocitli dokonce i pozorovatelé OSN. Ve čtvrtek 16. září 1993 přestala abchazská strana s definitivní platností příměří dodržovat a zahájila přípravy rozsáhlé vojenské operace s cílem zmocnit se znovu města Suchumi a provést etnickou čistku jeho gruzínských obyvatel.

Masakr v ulicích

Útok na Suchumi začal v pondělí 27. září 1993 brzy ráno, a protože zbylé gruzínské síly ve městě nedokázaly mnohanásobné přesile čelit, už v poledne dosáhl výrazného úspěchu obsazením televizní stanice a mostu separatisty. Gruzínská armáda se stáhla do abchazské vládní budovy s úmyslem zajistit bezpečnost členům tamní abchazské vlády (což se jí nakonec stejně nepodařilo) a separatisté ovládli město.

Záhy poté vypuklo bezuzdné vraždění, zaznamenané svědky zmíněnými v úvodu textu. „Separatisté a jejich spojenci začali vymetat ulice a vyháněli všechny civilisty, které našli. Muži, ženy a děti byli popravováni na ulicích, ve vlastních bytech, v domech i na dvorcích. Podle pozdějších svědeckých výpovědí byli mnozí z nich mučeni. Někteří museli sledovat zabíjení vlastních dětí nebo naopak rodičů,“ uvádí web Academic Accelerator v textu Etnická čistka Gruzínů v Suchumi.

Vrtulník MI-8 podobného typu, jaký byl v listopadu 1991 sestřelen nad Náhorním Karabachem
Smrt v kopcích. Válka o Náhorní Karabach si vyžádala i životy pozorovatelů

Masakry se odehrávaly v městských parcích, vládních budovách, školách a nemocnicích. „Separatisté se dopustili na gruzínských civilistech rozsáhlých zvěrstev, zabili desítky žen, dětí a seniorů, některé lidi brali za rukojmí, jiné mučili… Zabili také velké množství gruzínských civilistů, kteří uvázli na území okupovaném Abcházií,“ cituje Academic Accelerator zprávu ministerstva zahraničí USA z roku 1994.

Téměř všichni představitelé Abchazské autonomní republiky, kteří odmítli včas opustit město, byli zajati a popraveni, a to navzdory ujištění, že jim bude zajištěna bezpečnost. Konkrétně šlo o premiéra Žiuliho Šartavu, členy jeho kabinetu Alexandera Berlavu, Mamiu Alasaniho a Raula Ešbu nebo o starostu Suchumi Gurama Gabeskiriho. Spolu s nimi bylo zmasakrováno i 27 dalších zaměstnanců vlády. Tehdejší předseda Národní rady Gruzie a pozdější gruzínský prezident Eduard Ševardnadze unikl smrti jen těsně tím, že krátce před útokem ze Suchumi odcestoval.

Zdroj: Youtube

Celkem bylo v onen krvavý den zabito 13 tisíc až 20 tisíc etnických Gruzínů a přibližně tři tisíce Abcházců. Kolem dvou tisíc obyvatel Suchumi zůstalo nezvěstných a jejich osud se nepodařilo objasnit. Zhruba 1 500 z tohoto počtu představovali etničtí Gruzíni, 200 etničtí Abcházci a 100 Osetinci.

Dodnes není jisté, kdo separatistům při etnických čistkách velel, je ale možné, že to byl tehdy 28letý čečenský terorista Šamil Basajev, který se podle ruského vysílání BBC stal v roce 1992 vrchním velitelem jednotek Kavkazské konfederace národů a v této funkci se účastnil i abchazské války.

Trvalé následky

Krátce po pádu Suchumi ovládli Abcházci spolu se svými spojenci i zbytek Abcházie. Také tam rozpoutali etnickou genocidu, spojenou s vyvražďováním Gruzínů a vypalováním jejich domů nebo celých vesnic. Kromě civilistů zabitých při masakru v Suchumi i jinde přišla Abcházie o dalších 230 tisíc až 250 tisíc obyvatel, kteří ze země uprchli nebo byli vyhnáni. Město Suchumi zůstalo následkem těchto událostí prakticky vylidněné.

Pochod demonstrantů od Kremlu k Bílému domu, 19. srpna 1991
Místo masakru slavný čin. Před 30 lety vylezl Jelcin na tank a zmařil plány KGB

Válku ukončila až dohoda zprostředkovaná OSN, podle níž obě strany souhlasily s umístěním ruských jednotek na hranicích Abcházie s Gruzií podél řeky Inguri pod přísným dohledem OSN a na základě mandátu Společenství nezávislých států (regionální mezivládní organizace založené po rozpadu Sovětského svazu a zahrnující devět z jeho 15 bývalých republik). V květnu 1994 byla uzavřena další dohoda upřesňující podmínky pobytu ruských vojsk u řeky Inguri a v prosinci byla přijata společná gruzínsko-abchazská Deklarace o opatřeních k politickému urovnání gruzínsko-abchazského konfliktu, podepsaná představiteli obou znepřátelených stran, Ruska, OSN a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.

Abchazská strana se touto deklarací dočkala ze strany Gruzie uznání práva na existenci autonomní republiky, na druhé straně se musela vzdát ideje úplné nezávislosti. Součástí deklarace byl i závazek Abcházců, že umožní bezpečný návrat domů všem válečným uprchlíkům. Gruzínů se však do Abcházie vrátilo po válce už jen málo.

Vládu nad někdejšími sovětskými administrativními centry v Suchumi opět přebírá přírodaVládu nad někdejšími sovětskými administrativními centry v Suchumi opět přebírá přírodaZdroj: Wikimedia Commons, Interlaker, CC BY-SA 4.0

Konflikt v oblasti Abcházie nikdy zcela neutichl a v následujících letech se opakovaně znovu rozhořel. Gruzie dodnes nemá oblast Autonomní republiky Abcházie, která je de iure její součástí, pod kontrolou a existuje tam tzv. Republika Abcházie, kterou mezinárodně uznává pouze Rusko, Nauru, Nikaragua, Sýrie a Venezuela. Hlavním městem této republiky je Suchumi.