Mikulovem otřásá tichá válka mezi majiteli čtyřnohých mazlíčků a těmi, kterým vadí. Jedni mají pocit, že město dělá vše pro to, aby je a jejich psy z ulic vypudilo, druzí se naopak domnívají, že mikulovská radnice je až příliš benevolentní. O tom, že situace pomalu graduje, svědčí i fakt, že z tamního parku u hřbitova zmizelo několik košů na psí exkrementy. Na to, že jsou najednou pryč, upozornil na internetových stránkách města jeden z rozezlených pejskařů.

„Rád bych se zeptal, kdo má na starosti jejich odstranění a proč se tak stalo? Předpokládám, že město nebude argumentovat umístěním tabule, která oznamuje, že se v parku psi venčit nesmějí. Protože psi neumějí číst – tedy alespoň ten můj ne, tak se stane, že udělají hromádku kdekoli, aniž by byli venčení. Pokud jde vedení města o čistější Mikulov, pak by mělo košů přibývat, a ne ubývat!“ stálo mimo jiné v diskuzním fóru na internetových stránkách Mikulova.

Autor příspěvku poukazoval také na to, že je slušným pejskařem, který platí řádně poplatek za psa, uklízí po něm, a proto žádá město o součinnost a nápravu.

Mikulovský starosta Rostislav Koštial na takovéto stížnosti slyší a poznamenal také, že vedení města naopak chce, aby košů přibylo. Koše na exkrementy podle jeho slov tedy nezmizely z parku u hřbitova na popud radnice.

„Město je neodstranilo, koše nám zkrátka někdo odcizil. S firmou Tedos, která správcuje náš majetek, jsme prakticky záhy začali řešit doplnění košů zpátky. Je pravda, že zmizely zrovna v době, kdy Mikulov řešil, jak naložit s nezodpovědnými majiteli psů, kteří po svých miláčcích neuklízejí. Shodli jsme se na vydání zákazu volného pobíhání a venčení psů. Pejskaři si to tedy nejspíš spojili a mohli nabýt dojmu, že je vedení města proti nim,“ zamyslel se Koštial.

Na otázku, jestli stojí za odstraněním několika košů vandalové nebo spíše lidé, jimž pejskaři ve městě překážejí, odpověděl poměrně jasně. „Vidím to spíše jako náhodu. Respektive chci to vidět jako náhodu. Opravdu jsou totiž ve městě lidé, jež se na pejskaře zlobí. Někteří dokonce nadhazují, abychom až neúměrně zvýšili poplatky za psy a podobně,“ překvapil Koštial s tím, že Mikulovští hodlají proti neukázněným majitelům psů bojovat osvětou a výchovou.

„Je to paradoxní a úsměvné, ale nejdelším bodem programu rady města bylo řešení psích exkrementů. I to je však důležité, obyvatele to totiž trápí,“ usmíval se starosta.

Podobně jako Mikulovští také v Břeclavi mají tu a tam problém s mizejícími koši na psí exkrementy. Podle zastupujícího tajemníka břeclavské radnice Zdeňka Opálky se však jedná pouze o vandalismus. Že by ve městě zuřila válka mezi pejskaři a jejich odpůrci, si nemyslí.

„Stane se, že někdo rozbije, zapálí nebo zcizí koše. Je to spíše práce vandalů a nestává se to systematicky. Jistěže vnímám nářky lidí, že majitelé psů neplní své povinnosti. Na druhou stranu chápu i lidi, kteří psi mají, že se s nimi ve městě chtějí projít. Máme trošku problém s vymezením prostoru pro volné pobíhání psů. Žádná vhodná lokalita v dostatečných vzdálenostech od centra totiž není,“ řekl. (ast)