Suť a další odpad, který se soustředil na třech shromaždištích v Moravské Nové Vsi, Mikulčicích a v Hodoníně, se firmě v řádném termínu podařilo zpracovat a odvézt. „Část trosek, které tvořil především stavební a demoliční odpad, posloužila k výrobě energie. Jiné části byly materiálově využity, případně odstraněny,“ uvedla mluvčí společnosti Pavla Ivácková.

Do pomoci postiženým obcím se AVE dle slov svého ředitele sanací Radka Halbicha pustila prakticky ihned, jak to bylo možné. „Jednak se tato přírodní katastrofa dotkla řady našich kolegů, za druhé jsme sami měli v této lokalitě své provozovny. Postupně jsme bezpečnostně zajistili celkem tři lokality, kde se shromažďovala suť a další stavební odpad, následně jsme odpad podrobili laboratornímu testování, přivezli jsme těžkou techniku včetně třídicích linek a ve smluveném termínu jsme práce dokončili. Proto nyní můžeme prohlásit, že následky tornáda v podobě vzniklých skládek jsme úspěšně zlikvidovali,“ sdělil.

Redakce Deníku Rovnost navštívila na Břeclavsku obec se zajímavou historií a kouzelnou přírodou okolo.
Fotohádanka: Poznáte na snímcích obec z jihu Moravy? Otestujte si svoje znalosti

Většinu odpadu tvořil směsný demoliční materiál, komunální odpad, dřevo a šrot. „V průběhu prací společnost AVE tento odpad mechanicky třídila za pomoci těžké techniky, ale i za pomoci lidské síly. Po prvotním vytřídění příměsí, jako je dřevo, plasty nebo kovy, přišla na řadu práce mobilní třídicí linky. Třídění a drcení velkých betonových kusů probíhalo přímo na skládkách, ale i v koncových recyklačních zařízeních,“ přiblížila mluvčí společnosti AVE.