Jedna třetina výtěžku ze sbírky je určena pro projekty hendikepovaných dětí na Břeclavsku. Jedna třetina z vybraných peněz půjde na pomoc v případě živelné katastrofy, která by postihla Českou republiku. Poslední třetina je určena na rozvojové projekty v zahraničí.


Nejčastější otázkou bylo, zda se tyto prostředky dostanou skutečně k potřebným lidem. „Mohu potvrdit, že všechny tyto prostředky jsou určeny pouze pro tyto tři účely. Nadace si pro svůj provoz neponechává žádné peníze z této sbírky,“ uvedl Michal Uher z místního oddělení nadace Adra.
Podle jeho slov se navzdory škaredému střídavému počasí sbírka vydařila. „Lidé v Břeclavi a Mikulově prokázali, že mohou a chtějí pomoci a za to jim patří také náš dík,“ doplnil Uher.


Nadace Adra je mezinárodní humanitární organizací, která poskytuje pomoc lidem v nouzi. Nadace pomáhá při živelních pohromách a válečných konfliktech, ale i při dlouhodobých projektech, které mají podpořit vzdělání nebo zaměstnanost. Adra už pomohla ve více než pětatřiceti zemích světa. Angažuje se například v Indii, Bosně nebo v afrických státech.