Díky zájmu všech partnerů, města i postoji agentury mohl „posvětit“ pokračování společné práce s dalšími partnery na programech sociálního začleňování až do konce roku 2012.

„Ve městě je řada perspektivních oblastí spolupráce. Od nástupu nové lokální konzultantky v červnu loňského roku je vidět velký kus odvedené práce i velká chuť partnerů v práci pokračovat,“ řekl ředitel Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách Martin Šimáček.

Jak dodal, velká změna nastala i po komunálních volbách, kdy je cítit mnohem silnější podpora radnice k činnosti agentury. „Proto jsme velmi rádi, že se v Břeclavi budeme moci podílet na přípravě dalších klíčových opatření v oblastech bydlení, zaměstnanosti i sociálních služeb,“ nechal se slyšet.

Břeclav je jedním z pilotních měst, ve kterých agentura zahájila v roce 2008 svou práci. Krátce poté zde sestavila takzvané lokální partnerství, tedy platformu sdružující sedm subjektů aktivně vystupujících v oblasti sociálního začleňování. Jsou jimi Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách, město Břeclav, zejména odbory sociálních věcí a školství, Úřad práce Břeclav, zástupce odboru školství Jihomoravského kraje, občanské sdružení IQ Roma servis, Oblastní Charita Břeclav, Apoštolská církev, Royal Rangers nebo také Probační a mediační služba.

Agentura v Břeclavi vycházela z dokumentu Strategie integrace romské populace v Břeclavi vypracovaném v roce 2008 firmou GAC. Ve městě dosud nebyl dokončený strategický plán lokálního partnerství. Ten má být předložený ke schválení radě města letos v březnu.

Lokální konzultantka se zde podílí na přípravě rozsáhlého projektu, díky kterému bude ve městě vystavěný prostorný azylový dům. Dalšími plánovanými opatřeními na podporu sociálně vyloučených obyvatel Břeclavi, které se objeví ve strategickém plánu, jsou příprava systému prostupného bydlení, navýšení míst u veřejně prospěšných prací nebo výstavba nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v centru města a výstavba plácků a hřišť.

„Partneři mají zájem s agenturou nadále spolupracovat ve všech výstupech, které budou podrobněji představené ve strategickém plánu. Rada města v září loňského roku schválila podporu přípravy tohoto plánu,“ sdělila lokální konzultantka v Břeclavi Markéta Tvrdíková.