„Výuka jazyků je založena na přímé komunikaci a spolupráci účastníků kurzu s lektorem. Účastníci nad jednotlivými tématy diskutují, pracují ve skupinách nebo na individuálních projektech, které pak před ostatními prezentují. Slovní zásobu si procvičují formou her a zábavných kvízů,“ uvedla výkonná ředitelka společnosti Radka Prokopová.

Jak vysvětlila, klíčová je pro společnost Alca Plast zpětná vazba. „Dosažené znalosti ověřujeme prostřednictvím kontrolních testů a průběžného hodnocení kurzu lektorem. Zaměstnanci jsou tak průběžně motivováni k aktivnímu učení i zodpovědnému přístupu ke zvyšování kvalifikace,“ poznamenala Prokopová.

Jazykové kurzy angličtiny, obchodní angličtiny, němčiny a ruštiny se v akademii těší velkému zájmu. Využívají je pracovníci i jejich děti. Výuku částečně hradí Evropský sociální fond a státní rozpočet.