Jejich jména na svém posledním zasedání schválili tamní zastupitelé. Inspirací byly především stromy a keře, které se v lokalitě nacházejí.

Ve hře byly přitom ještě v září i jiná jména. „Rada pracuje s názvy ulic po osobnostech s vazbou na město. Scholzova, Hoškova či Ludvíka Masaryka. Ale i křesťanskými patrony v návaznosti na lokalitu Křížového vrchu. Tedy Svatováclavská, Svaté Anežky České či Cyrilometodějská,“ přiblížila tehdy starostka Hana Potměšilová.

Padl také návrh na názvy, které by vycházely z odrůd vín typických pro region.