Mnoho stromů má už odslouženo a představují riziko pro nedávno opravenou komunikaci a také řidiče, kteří ji využívají.

Zástupci Národního památkového ústavu Brno konzultovali na začátku týdne se všemi dotčenými orgány způsob, jak tomuto jevu zabránit. Prozatímním řešením je bezpečnostní prořezávka větví, což se týká třiapadesáti stromů. Letos vlétě totiž alej poznamenala havárie, když jedna větev spadla na projíždějící auto. „Památkáři proto svolali jednání o provedení údržby stromů, které by mohly stavem, ve kterém jsou, způsobit nějakou škodu,“ řekl vedoucí Správy Chráněné krajinné oblasti Pálava Jiří Matuška.

Více než šest kilometrů dlouhá lipová a kaštanové alej má podle ředitele Biosférické rezervace Dolní Morava Jana Vybírala svá nejlepší léta za sebou. „Musíme teď hledat kompromis. Alej je nutné obnovit po částech, ale rychle. Bezpečnost je důležitá, ale musíme rovněž myslet na to, že se jedná o oblast Natury 2000, kde je stanoviště brouka páchníka hnědého,“ řekl Vybíral.