Poslední archeologický výzkum odhalil například fragment zlaté římské mince, římskou stříbrnou minci s ražbou manželky Marca Aurelia i pozůstatky pecí a ohnišť z doby římské. „Historie Pasohlávek a okolí nás fascinuje, rádi na ni proto upozorňujeme a šíříme povědomí o vztahu této oblasti k Římanům,“ uvedl ředitel akvaparku Petr Pavlacký.

Za dobu tříměsíčního pátrání archeologové neobjevili pouze spojitosti s dobou římskou, našli i desítky pravěkých objektů. „Mezi nejčastější nálezy patřily pozůstatky konstrukcí hlinitých a dřevěných nadzemních staveb,“ řekla Blanka Marková z marketingového oddělení Aqulandu.

Přesné stáří objevů musí výzkumníci teprve určit. „Oblast kolem Pasohlávek patří k archeologicky nejbohatším lokalitám v republice. Právě s Římany je okolí spojováno nejvíc. Nachází se v blízkosti významného naleziště Mušov-Hradisko,“ zmínili ve zprávě archeologové.

U Pasohlávek už existuje archeologická naučná stezka Mušov jako brána do Římské říše. Na snímku archeolog Balázs Komoróczy.
Do světa Římanů lidé vkročí v novém archeologickém centru u Pasohlávek