Upozornit na bohaté archeologické nálezy v okolí Pálavy se rozhodlo občanské sdružení RomaGerm. Nadšenci si vytipovali pozemek u Novomlýnské nádrže. A zastupitelům Dolních Dunajovic, do jehož katastru půda náleží, představili plánovanou archeologickou expozici. Od té doby uplynuly dva roky a projekt se neposunul ani o píď. Kvůli okolním pozemkům.

„Zásahem majitelů došlo k účelovému zastavení projektu archeoskanzenu,“ rozčiloval se Metoděj Jiříček, jeden z představitelů občanského sdružení, který se zabývá archeologickými vykopávkami nejen na Mikulovsku.

Zatímco totiž na vyhlédnutý pozemek uzavřelo sdružení s Dolními Dunajovicemi nájemní smlouvu, vlastníci okolních parcel nechtějí o umožnění přístupu ani slyšet. Jiříček se cítí být jejich jednáním poškozený.

„Občanské sdružení RomaGerm si v katastru naší obce skutečně pronajalo jeden pozemek. Na ten s námi uzavřelo i regulérní nájemní smlouvu. Parcela ovšem leží mezi pozemky, které vlastní buď soukromé osoby nebo obec Pasohlávky. RomaGerm nám sdělil, že si na pozemek zajistí vstup sám,“ uvedl dolnodunajovický starosta Josef Hasník. A dodal, že od té doby nemá o projektu zprávy.

Nevhodné umístění

„Žádost RomaGermu o umožnění přístupu k pronajatému pozemku jsme zamítli. Oznámili jsme jim, že archeoskanzen v tomto prostoru zkrátka nechceme. Dokonce není uveden ani v územním plánu. Podobný projekt však plánujeme vybudovat na Římském vrhu,“ upozornil místostarosta Pasohlávek Jan Duda. Jak připomněl, mělo by jít o kompletní archeopark, na jehož vybudování má obec přislíbené dotace z evropských fondů přes sto milionů korun.

Představitelům obou obcí se zdá být jednání občanského sdružení nekoncepční a nepromyšlené. „Pokud něco nevychází přesně podle jejich představ, jsou schopni útočit na spoustu úřadů,“ všiml si Hasník. Nevelký pozemek o výměře dvě stě osmdesát metrů čtverečních navíc není podle jeho názoru svým umístěním na břehu Novomlýnské nádrže pro takový projekt nejvhodnější.

„Komplikací by bylo i vybudování inženýrských sítí,“ připojil se k výhradám Duda a dodal, že s těmito parcelami počítají Pasohlávečtí pro výstavbu lázeňského zázemí. Oblast má sloužit jako klidová zóna s parčíky.

„Pan Jiříček si jde stále tvrdošíjně za svým. Jeho nadšení sdílím, ale v tomto mu nemůžeme vyjít vstříc,“ zopakoval Duda a uvedl, že zástupci občanského sdružení navrhli, aby spolupracoval s týmem budujícím skanzen na Římském vrchu. Marně.

„Budeme se snažit, aby platnost smluv nepropadla a aby v této lokalitě vzniklo reprezentativní prostředí odkazující na období počátku letopočtu. Cílem je, aby bylo přínosem jak pro laického návštěvníka, tak i pro studenty,“ trvá na svém Jiříček. Podle něj bude nejspíš jediným východiskem vyřešení sporu právní cestou.

IVA VALENTOVÁ