Měl to být bonbónek pro všechny milovníky historie. Poutavý výlet do germánsko-římské éry. Poblíž pasohláveckého kempu Merkur měl v místě, kde byl odkrytý evropsky významný hrob germánského krále z počátku našeho letopočtu, vyrůst archeoskanzen. S historickými obydlími, ale i ukázkami tradičních řemesel té doby. Po více než třech letech sporů se však zdá, že zůstane jen u nápadu.

Občanské sdružení Roma Germ, které za projektem stojí, obviňuje z neúspěchu Dolní Dunajovice. Právě této obci totiž vyhlédnutý pozemek u Novomlýnské nádrže patří.

„Obec tento pozemek poskytla k pronájmu na pětadvacet let podepsáním smlouvy v dubnu roku 2008. Začali jsme s odstraňováním plevelů a podobných náletových dřevin. Ovšem na tento pozemek, který obci předal stát, začalo uplatňovat nárok Povodí Moravy Brno,” napsal v otevřeném dopise zástupce sdružení Roma Germ Metoděj Jiříček.

Podle něj ustal zájem o další postup ze strany dolnodunajovických zastupitelů. Tento stav trvá přes veškeré naše úsilí s využitím všech zákonných prostředků dodnes. I když pro obec je tento pozemek špatně využitelný, nemíní jej ani prodat,” postěžoval si v otevřeném dopise Jiříček.

Jen pětina plochy

Po výzvě katastrálního úřadu v Mikulově, podle jeho mínění, neprovedla obec žádné kroky k udržení podoby svého majetku a připustila, aby byl zapsaný do katastru nemovitostí v lednu 2009 v podobě pouhé pětiny z celkové plochy. „Námi přednesené návrhy a námitky k dodržení povahy smlouvy o pronájmu zůstaly neřešené,” tvrdí.

Podle Jiříčka je těžko pochopitelné, jak málo si radní v Dolních Dunajovicích uvědomují hodnotu tohoto památného místa. „Podobný se v tomto regionu, s výjimkou Modré, nevyskytuje. Přesto dospěli k názoru, že těch deset metrů chybějících k vodě, o které zde přišli, lépe získat jinde,” nechal se slyšet a dodal: „Nechápeme, jaký má smysl, vzít z původního pozemku větší část a oddělit tím zbytek od pobřeží. Na izolovaném zbytku prostoru nelze uvažované řemeslné činnosti umístit a ještě provozovat.”

Obec Dolní Dunajovice se ale brání tím, že ve smlouvě byly rozměry pozemku jasně stanovené. „Od začátku uzavření nájemní smlouvy věděli, že výměra pozemku je dvě stě osmdesát metrů čtverečních,“ tvrdí starosta Dolních Dunajovic Josef Hasník.„Pro nás je opravdu pozemek nevyužitelný. Nyní se snažíme domluvit jeho výměnu s obcí Pasohlávky. Ale před těmi třemi lety zastupitelstvo rozhodlo, že se pozemek prodávat nebude,“ řekl Hasník.

Jak starosta říká, vybudování archeoskanzenu nijak nebrání.„Ať si ho postaví. Že je výměra malá, si museli být vědomi od začátku,“ řekl starosta Dolních Dunajovic.

Povodí Moravy má také jasno. „Nájemní smlouvu s občanským sdružením jsme podepsali v dubnu v roce 2008 za podmínek, že budeme pravidelně vyhodnocovat, jestli se projekt daří uskutečnit,“ uvedla tisková mluvčí Povodí Moravy Veronika Slámová.

Potřebnou dokumentaci k podmínkám uskutečnění projektu však sdružení nepředložilo a po intenzivních jednáních ze strany Povodí byla výpovědí nájemní smlouva v roce 2010 zrušená. Projekt archeoskanzenu tak skončil na mrtvém bodě.

VERONIKA SCHALLENBERGEROVÁ