„V loňském roce se nám díky štědrosti dražitelů, partnerů a sponzorů podařilo získat neuvěřitelných tři sta čtyřicet tisíc korun, což je nejvíce za uplynulé ročníky," uvedl ředitel Bilicula Petr Malásek.

Kromě platinové desky se budou dražit i archivní vína, hodnotné věci a výtvarná díla uživatelů denního stacionáře. Společenský večer začíná v pátek v pět hodin odpoledne ve velkém zámeckém sále v Mikulově.

Vstupné na něj je zdarma. Výtěžek aukce pomůže právě dětem ze stacionáře. „Vloni jsme získané peníze použili na doplacení provozu," doplnil Malásek.

Pomoci bude možné i jinde. Poslední listopadovou sobotu se od šesté hodiny večerní uskuteční společenský večer s dobročinnou aukcí v hustopečském hotelu Centro. Akci pořádá Diakonie Českobratrské církve evangelické, středisko Betlém. „Je to dobrá příležitost pro setkání lidí, kterým záleží na dětech i lidech se zdravotním postižením," sdělil člen správní rady Betlému Jan Gavlík.

V dražbě se ocitnou díla věnovaná umělci z Břeclavska, vína moravských vinařů i práce klientů betlémského střediska. „V našich dílnách je rušno. Vyrábějí se svíčky, mýdla, tká se, maluje se," vyjmenoval Gavlík.

Výtěžek večera je určený k částečnému pokrytí vzniku chráněného bydlení Mirandie v Brumovicích. V programu vystoupí brněnská skupina Svítání, vstupné je dvě stě korun.

Nad oběma akcemi převzal záštitu náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Stanislav Juránek. Dobročinné události mají dlouholetou tradici. První z nich se koná podeváté, druhá dokonce už popatnácté.

Biliculum nezisková organizace z Mikulova, která od roku 2003 napomáhá ke zkvalitňování životních podmínek hendikepovaným lidem a jejich rodinám provozováním sociálních služeb. V současné době provozuje dvě služby: Denní stacionář Mikulov a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – STONOŽKA

Mirandie je první chráněné bydlení v okrese Břeclav. Služba je určená pro dospělé lidi s mentálním postižením. Zaměřuje se na lidi s vyšší mírou postižení a tedy i s vyšší závislostí na podpoře druhé osoby. Součástí činnosti je poskytovat jim prostor pro život, ale nabídnout i možnost vlastního vyjádření