S nimi přibylo také žádostí na vjezdy aut na chráněné území. Ochránci přírody byli až dosud ke svatebčanům shovívaví, ale trpělivost jim už došla.

Kontrolami na místě si ověřili, že lidé podmínky vjezdu často porušují. A příroda trpí. „Například jsme zaznamenali vjezd auta několik dní před povoleným termínem jen kvůli zjištění, jak se nahoru na kopec dá vyjet. Jindy se zase vůz až sedmkrát nahoru a dolů otočil, aby vyvezl většinu svatebčanů, přestože povolení jsme vydali jen na jednu cestu pro vyvezení nevěsty s ženichem,“ sdělil Jiří Matuška ze Správy Chráněné krajinné oblasti Pálava.

Ochranáři proto nyní budou posuzovat žádosti o povolení vjezdu na Svatý kopeček výrazně přísněji.

Slavnosti města se uskutečnily od pátku do neděle v Mikulově. Součástí víkendových oslav byly také Mikulovské vinné trhy, kde například soutěžící tahali víno koštýřem na čas.
Mikulovské slavnosti: nejlepší zvládli natáhnout dvoulitrový koštýř pod 6 vteřin

O ochranu tohoto místa se snaží i mikulovská rada. Od letoška stanovila za svatební obřad na tomto místě poplatek patnáct tisíc korun. „Souvisí to i s neukázněností svatebčanů. Máme signály, že to pomohlo. Zájemci o svatbu na Svatém kopečku jsou, ale už jich není tolik,“ řekl starosta Rostislav Koštial.

Přírodě na Svatém kopečku dávají zabrat i další návštěvníci. Trpí například kosatce nízké, které mají v lokalitě silné zastoupení. „Mnohde zůstaly jen holé kameny,“ smutní vedoucí správy Jiří Kmet. Podle loňského sčítání zavítalo na kopeček téměř sto třicet tisíc pěších návštěvníků.

Problémy s neukázněnými řidiči aut mají také v Národním parku Podyjí na Znojemsku. „Mohou třeba přejet plazy, kteří jsou nyní aktivní, nebo ohrozit jiné návštěvníky,“ uvedl mluvčí parku David Grossmann.

Svatý kopeček v Mikulově:
• Patří do Chráněné krajinné oblasti Pálava.
• Od letoška je národní kulturní památkou.
• Jde o areál ze 17. století tvořený čtrnácti zastaveními křížové cesty.
• Na vrcholu je kaple svatého Šebestiána.