„Než Dana začala do autoškoly chodit, kamarád nám doporučil Saskii. Tak jsem ji přihlásil. To však byla zásadní chyba,“ ohlížel se Juha.
Dana Juhová kurz absolvovala. Když ale měla jít k závěrečné zkoušce, otec zjistil, že odjela pouze třetinu povinných jízd.

Ani jednu přitom nepodepsala v evidenční knize jízd. „To mě naštvalo, tak jsem v den zkoušky zašel za komisařem a řekl mu, jaký mám s autoškolou Saskia problém,“ pokračoval Juha.

Dcera ke zkouškám nešla a Miroslav Juha se obrátil na Pokorného s žádostí o vrácení části peněz a dokumentů potřebných k dokončení kurzu v jiné autoškole. „Chci po něm vrátit peníze a papíry, které jsme vyběhali. Pan Pokorný mi je však nechtěl a nechce vydat. Proto jsem zanesl stížnost na odbor dopravy,“ sdělil.

Pracovníci pohořelické radnice stížnost prověřili a vyslechli žáky, kteří v tu dobu cvrčovickou autoškolu absolvovali. „Pan Pokorný tvrdí, že v ničem nepochybil, ale výpovědi ukazují na přesný opak. Většina žáků přiznala, že evidenční knihu jízd podepisovali až dodatečně,“ prozradil komisař Roman Vespalec z pohořelického odboru dopravy.

Podle jeho slov ovšem nebyl malý počet odjetých hodin jediným prohřeškem Petra Pokorného. „Autoškola má provozovnu tam, kde vůbec být nesmí. Dříve sídlila v Brně, ale před dvěma lety se přestěhovala do Cvrčovic. Dům nemá sociální zařízení a není uzpůsobený k vyučování,“ vypočítával Vespalec.

Jak se Břeclavskému deníku podařilo zjistit, Pokorný autoškolu zřídil v domě své přítelkyně. Přestože slova svědků hovoří jasně, proti rozhodnutí Městského úřadu v Pohořelicích se odvolal na krajský úřad.

Na svých internetových stránkách autoškola slibuje „různé druhy kurzů v bezkonkurenčních podmínkách a vozidlech. Rozvržení výuky lze individuálně dohodnout a délku kurzu adekvátně upravit“.

Vyjádření majitele autoškoly Saskia Petra Pokorného se bohužel Břeclavskému deníku přes veškerou snahu získat nepodařilo. V pátek ani v pondělí nezvedal pevnou linku ani mobilní telefon.

Provozovatelé autoškol na Břeclavsku jsou rozhořčení. Případ totiž vrhá stín i na ostatní. „Zřejmě tak chtěl ušetřit. Jinak si to nedovedu vysvětlit. Každopádně je to velká drzost a odvaha pustit tak nezkušeného řidiče do ulic,“ domnívá se Stanislav Kellner z břeclavské autoškoly AR.

Sociální zařízení má být samozřejmostí

Práva a povinnosti žáka autoškoly, která by měl dodržovat, ale také vyžadovat, upravuje zákon 247. „Základem je počet odježděných vyučovacích hodin, teprve pak se mohou žáci hlásit ke zkouškám. Výcvik musí dělat učitel splatným učitelským oprávněním ve schváleném autě,“ uvedla majitelka jedné zbřeclavských autoškol Jana Radová.

Počet pětačtyřiceti­minutových jízd je pro skupinu B dvacet osm a zkouška. „Jezdit se ale může také po dvou vyučovacích hodinách,“ řekla Radová. Sociální zařízení by podle ní mělo být samozřejmostí. „Tuto záležitost může kontrolovat a upřesnit hygienik, protože kprovozovně je potřeba posudek,“ doplnila.

Podpis žáka do knihy jízd je předepsaný zákonem. Musí mít usebe po celou dobu výcviku také průkazku, do které po každé jízdě zapíše učitel odjeté hodiny. (fia)

Horázný: Žáci si mohou stěžovat

Některé autoškoly záměrně podvádějí. Instruktoři si nechávají peníze za neprojeté jízdy nebo žákovi nedají podepsat evidenční knihu jízd. Vše pak dohánějí dodatečně. Jak častý je podobný problém, jsme se zeptali Ondřeje Horázného zAsociace autoškol.

Musí se žáci autoškoly zapisovat do evidenční knihyjízd?

Každou vyučovací hodina musí instruktor zapsat do evidence ovýcviku vřízení vozidla. Žák po každé jízdě podpisem potvrzuje správnost údajů ovýcviku.

Musí mít usebe průkazy žadatele ořidičské oprávnění?

Autoškola na začátku výcviku musí žákovi vydat průkaz žadatele a průběžně vněm provádět záznamy ovšech jízdách.

Setkal jste se vpraxi sautoškolami, které porušovaly předpisy?

Ano, setkal jsem se se žáky, kteří si stěžovali na nesolidní chování autoškol spočívající většinou vkrácení počtů hodin. Jindy šlo navíc onalákání za nízkou cenu, špatnou výuku a výcvik a následně vysoké ceny za opravné zkoušky.

Šlo spíše onedbalost nebo ozáměrné podvádění?

Vždy záměrné podvádění.

Jak se mohou proti takovému chování žáci bránit?

Žáci si mohou stěžovat na obecním úřadu obce srozšířenou působností, kde má autoškola registraci kprovozování své činnosti. Nejlepší obrana je tržní -nevybírat si autoškolu podle nízké ceny, řídit se referencemi na příslušnou autoškolu a do špatných autoškol nechodit.

V Hustopečích se autoškola Saskia chovala vzorně

Hustopeče - Sautoškolou Saskia nebyl nikdy žádný problém. Tvrdí to alespoň vedoucí odboru dopravy hustopečské radnice Stanislav Gold. Právě vHustopečích totiž žáci této autoškoly donedávna skládali závěrečné zkoušky.

„Ještě před rokem jezdili knám, protože vPohořelicích žádného zkušebního komisaře neměli. Všechno bylo vždycky vpořádku. Nesetkali jsme se zatím sjediným případem, že by vtřídní knize chyběla hodina výuky,“ sdělil Gold, který je také zkušebním komisařem.

Počet odjetých hodin komisaři vHustopečích pečlivě kontrolují. Pokud by se vyskytly nějaké nesrovnalosti, dotyčného ke zkoušce vůbec nepustí. „Každý uchazeč má svůj průkaz, kde se mu každá hodina jízdy zapisuje. Nedá se vyloučit, že tam autoškola napíše jiný počet hodin. Žák by ale byl sám proti sobě, kdyby za to zaplatil. Každý by si to měl pohlídat,“ myslí siGold.