„Před několika dny uplynulo sto dvacet let od prvního historicky doloženého plesu, kterým byl u nás v Boleradicích, tehdy Polehradicích, bál českých vlastenců. Bálu se zúčastnil slavný český malíř Alfons Mucha spolu s bratry Mrštíky ze sousedních Divák," doplňují se navzájem moderátoři večera Iva Kahounová a Jan Koráb.

Dívky ve svatebním

V koutě už se kupí dívky v bílém spolu s mladými muži v oblecích. „Polonéza, E dur Antonína Dvořáka, kterou s mladými a krásnými nacvičila Libuše Plná z Hustopečí, začíná," povídá dvojice moderátorů.

S prvními tóny v podání Salonního Orchestru Brno zaplňují mládežníci parket. S noblesou, ladným krokem a úsměvem na rtech si vychutnávají momenty slávy.

„Holoubek přinesl Popelce v zobáčku oříšek zlatý. A když jej Popelka rozlouskla, byly v něm bálově šaty," zahajují bál domácí ochotníci. Písní Týjátr poté připomínají minulé ročníky. „My jsme ti blázni, blázni z povolání, my jsme ta banda, banda kašparů, mordy a fóry, fóry k popukání, všechno se vejde na káru," zní sborově.

Následně se ve vzpomínkách vracíme o deset let zpátky, kdy byl tématem bálu muzikál Pygmalion aneb My Fair Lady ze Zelňáku. Ani herci nepřichází zkrátka a sehrávají známý výstup květinářky a Bedřicha Škody Vrchovského.

Ta naše písnička…

Pak už se posunujeme o šest let zpátky na bál s podtitulem Praha Karla Hašlera. To už se jako hudební doprovod přidává cimbálová muzika Vonica. „Zazpívejme si společně Tu naši písničku českou," vyzývá návštěvníky Koráb.

Stejně tak jako já se poprvé na Divadelním bále ocitla i Zdeňka Kocourková z Hustopečí. „Moc se mi tu líbí, je tu skvělá atmosféra a hlavně hudba. Nemám ráda, když na plese hraje dechovka. Ta se hodí spíš na hody. Když bude příležitost a hlavně čas, tak přijedu i příští rok," usmívá se žena. Hlavní organizátorka bálu Iva Kahounová je spokojená s tím, že letos přišlo tolik lidí

„Jsem ráda, že jsem si taky mohla zamoderovat. Dávno jsme to předali těm mladším a krásným," dodává.