Jaká je vaše předchozí profesní zkušenost?

Jsem gynekolog–porodník, mám dvě atestace. V Nemocnici Břeclav pracuji od roku 1996. Od listopadu 2005 už jako primář a od roku 2004 také ve funkci náměstka LPP.

Proč jste se rozhodla ucházet o post ředitelky?

Po odchodu ředitelky jsem byla pověřena vedením nemocnice. To jsem vnímala jako impulz, abych se o post ucházela a využila tak vlastností, které o nemocnici mám.

Břeclavská nemocnice má mezi lidmi pokřivenou image. Chystáte se to napravit?

Ano, to je pravda. Cítím to jako nespravedlnost. Myslím, že lékaři a sestry odvádějí kvalitní práci. Ještě do konce roku chci připravit několik akcí, které by nemocnici otevřely lidem a snažily se o nápravu její reputace.

Má naopak nemocnice nějakou přednost?

Ano. Jsou to lidé, kteří v ní pracují, poloha, dostupnost, vybavení a další.

Doplníte v nejbližší době chybějící náměstky?

Ano. Už vím, kam sáhnu, a věřím, že má volba bude správná.