Jednolodní kaple, která se nachází u břeclavského vlakového nádraží, slouží výhradně kliturgickým účelům. „Na spravování kulturních památek stát vynakládá značné finanční prostředky. Proto snimi musí náš úřad nakládat hospodárným způsobem. Jednou zmožností, kteréurčuje zákon, jsoui bezúplatné převody novým majitelům,“ přiblížila důvody změn ředitelka brněnského územního pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Lenka Kolaříková.

Krajské územní pracoviště vsoučasné době spravuje celkem pětadvacet budov a třiapadesát pozemků, které jsou nemovitými kulturními památkami. Účetní hodnota těchto památek je téměř tři sta šest milionů korun.