Vznikla parkovací místa, která mají zamezit autům odstaveným v lesoparku nebo na příjezdové cestě. Řada Mikulovanů ale poukazuje na nepořádek a zhoršující se stav okolí lomu. Někteří podle svých vyjádření berou dozor do svých rukou a nezodpovědné turisty napomínají.

Jiní jsou pro omezení dostupnosti místa. Je mezi nimi například Jitka Plesz. „Mělo by se to nějak řešit, protože v létě je to neúnosné. Ráda se tam chodím koupat, ale brzo ráno nebo večer, jindy to kvůli množství lidí nejde," řekla Plesz.

Starosta Mikulova Rostislav Koštial upozornil, že omezení „jen pro někoho" není možné. Lom navíc spadá pod Agenturu ochrany přírody a krajiny. „Nepřipravujeme žádný projekt budoucnosti, řešíme vzniklou situaci. Mnozí nezodpovědní turisté parkovali až v lesoparku. Rozhodli jsme se, že parkování v jeho okolí bude zakázané, na čemž se nyní intenzivně pracuje," sdělil Koštial.

K dispozici bude jen vyhrazené místo pro zhruba padesát aut. Starosta zároveň odmítl, že záměrem je vytvořit přírodní koupaliště. Společné zásahy s ochranáři mají přírodě jen pomoci. „Turisté tam chodí, zakázat jim to nemůžeme. Chceme ale zajistit, aby turistický tlak tomu území ubližoval co nejméně. Snažíme se uklízet, protože návštěvníci se k lomu jako k přírodní památce nechovají," doplnil Koštial. To potvrzují i mnozí Mikulované. Už v minulosti bylo zřejmé, že tolik lákavá voda v lomu dostává zabrat vinou opalovacích krémů či vyměšování. Kvalita klesá.

Vedoucí Chráněné krajinné oblasti Pálava Jiří Kmet vnímá poslední úpravy pozitivně. „Na přístupových cestách už nebude možné parkovat, a sníží se tak riziko kolizních situací. Snažíme se, aby bezprostřední okolí bylo v čistotě. Z tohoto pohledu až takový problém není. Pokud jde ale o průhlednost vody a kvalitu, ta se v posledních dvou letech zhoršuje úměrně s množstvím lidí, kteří se v lomu koupou," zmínil Kmet.

Problém podle něj nastal v momentě, kdy se lom stal cílem návštěvníků ze vzdálenějších koutů republiky. Do budoucna proto souhlasí s omezením. Například v podobě vybírání vstupného. Nový režim však sebou nese složitější právní a technické úpravy.

Lom Janičův vrch
∙ od roku 2014 přírodní památka
∙ v minulosti byl na místě kopec, později odstřelený
∙ v lomu se těžil vápenec, práce skončily v roce 2004
∙ v současné době hojně vyhledávaný turisty