Z obecního úřadu totiž úředníci rozesílali anketní lístek. Lidé se jeho prostřednictvím můžou vyjádřit k podobě loga města. Na stole jsou dvě varianty. V obou dominuje zjednodušené zobrazení vinného listu a hroznu. Lidé můžou zaškrtnout, který návrh se jim líbí víc. Logo bude sloužit k propagaci na kulturních i sportovních akcích, využívat ho budou i místní sdružení a spolky.