Studenta vysoké školy v Olomouci fascinuje myšlenka svobody. Podle něj je nanejvýš sobecké, když někdo nazývá donucení státem solidaritou. „Lidé pak mluví o tom, že pomáhají druhým. Stát jim něco sebere, například daně, a dá to chudým,“ vysvětluje svůj postoj.

Libertarianismus je moderní politická filosofie zdůrazňující vysokou míru svobody jednotlivce, právo na soukromé vlastnictví a volný trh. Prosazuje minimální zásahy státu do ekonomiky.

Problém regionální politiky tkví podle Straky v existenci enormně velké státní moci. „Stát podle mého názoru nemá být tím, kdo vyměřuje daně a určuje si, jak s nimi naloží. Byla by to obec, která by rozhodovala o svém osudu. Se státem by se spojovala například jen kvůli bezpečnosti,“ prosazuje obecní samosprávu.

Proti kamerám na mikulovském náměstí ale kupodivu nic nenamítá. „Majitel si hlídá svůj majetek, je to jeho právo. Nevidím v tom žádný problém,“ říká.

Anarchokapitalisté mají i své oficiální srazy. Například každoroční Letní liberální školu. „Chystám se na ni příští rok. Hostují tam různí profesoři i ze zahraničí,“ těší se Honza na léto. Do budoucna by chtěl psát knihy i do novin.