ASTRÁLNÍ CYKLUS. Malíř a kurátor Diviš na sympoziu pracoval s tématy odvozenými z historie. Spojil je se středověkým vesmírným výzkumem. „Vznikl tak astrální cyklus maleb odkazující k odrazu makrokosmu v mikrokosmu a naopak. Obrazy jsou malované pro autora typickou koloristickou metodou, kde mají svůj smysl jednotlivé tvary, barvy a kompozice," vysvětlil teoretik dílny Stanislav Čech.

BOSŃAN A ARCHEOLOGIE. Nejmladší účastník dílny Aldin Popaja vystavuje cyklus, který rozvíjí v posledních čtyřech letech. Jedná se o práci s archeologickými nálezy z rodné vlasti – Bosny a Hercegoviny.

NEJPLODNĚJŠÍ MALÍŘ. Plátna malíře Oldřicha Tichého podle Čecha vypovídají o základních, ale velmi důležitých momentech lidské existence a pocitů člověka. „Tematicky se pohybuje od základních obyčejností, které mohou být řešené s nadsázkou, až ke složitějším a tíživějším pocitům lidské duše," řekl teoretik k postupu umělce, jehož manželka pochází z Hustopečí. Tichý zvládl v Mikulově vytvořit někdy až pět děl denně.

MILIONOVÁ HODNOTA. Část práce umělců dílny zůstává ve sbírce města Mikulov. Ta je složená pouze z děl sympozia. Dosud jich obsahuje více než 380. A to z mnoha disciplín, jakými jsou například fotografie, grafika, malba, plastika. „Její hodnota dle znaleckých posudků dosahuje přibližně čtyřiatřiceti milionů korun," sdělila asistentka produkce sympozia Dagmar Langarová. Jak dodala, podle odborníků se jedná o jednu z největších sbírek současného výtvarného umění v republice.

MEDITACE. Obrazy Petra Veselého v Mikulově jsou podle teoretika dílny Čecha až krystalicky čisté. „Pod šedou barvou prosvítá bílý podklad. Jeden velkoformátový figurální obraz je malovaný barvou červenou, a tvoří tak výjimku. Úsporný a jednoduchý způsob malby je u Veselého velmi silným prostředkem k navození meditativní atmosféry," představil umělce Čech.

ABSTRAKCE. Nejabstraktnější polohu sympozia zaujímá podle odborníka malíř Jan Pištěk. Vystavuje nejnovější, doposud nikde neuvedený cyklus, ve kterém pracuje cíleně s „vnitřním tajemstvím samotného vzniku viděného". Jeho malba se vyvíjela až k abstraktním přepisům konkrétních jevů, často vycházejících z krajinných nebo vesmírných témat.

NEJSTARŠÍ ÚČASTNÍK. Pětašedesátiletý Václav Bláha navštívil Mikulov v předstihu. Výhled na město a okolí z kopce v něm vyvolal pocit stále se objevující dějinné křivdy. A to na poli vyhnanství, ale i v jiných lidských sférách. Vše zpracoval do cyklu tří velkoformátových obrazů.

RODAČKA Z VALTIC. Výstava je dále ošperkovaná fotografiemi a obrazovými instalacemi Viktorie Prokopové. Mladá žena se narodila ve Valticích. Na letošní mikulovské dílně působila v roli technické asistentky.