To jsou slovaochránce přírody Vladimíra Lázničky, s čímž ovšem naprosto nesouhlasí správce zámeckého parku Oto Bernad. „Bylo by vhodné objektivně zdokumentovat i pozitivní stránku výskytu bobří rodiny v parku. Je velkou chybou, že správa parku v současné době vyřezala prakticky veškeré keřové podrosty v břehovém pásmu Růžového rybníka v rozsahu mnohem větším, než bobři za předchozí roky,“ poukazuje Láznička.

Podle Bernada zřejmě nepochopil, že se bobr nachází ve vzácném zámeckém parku, kde pro škodícího hlodavce není místo. „Náletové dřeviny musíme pochopitelně vyřezávat, protože za chvíli by tam ten park nebyl. Park je tady tři sta let pro lidi, kteří se tam pohybovali a jezdili se dívat na stromy. Nemůžu spoléhat na to, že bobr pochopí, že má ohlodávat jen tenké stromy a ne tlusté stromy. To nejde,“ podotkl správce parku.

I když podle něj keře v parku byly, bobr ohlodal jílovec, který má průměr kmene osmdesát centimetrů. Vzápětí zničil lípu o průměru šedesáti centimetrů. „Čili představa, že si bobr bude vybírat jen tenké pruty, je naivní,“ myslí si Bernard.
Je to úžasný a skromný hlodavec

„Bobr se z nedostatku své oblíbené potravní základny (vrby, svídy a tak dále) může pustit do kácení cennějších dřevin včetně stromů. Ale není to bobří chyba, protože tento úžasný a skromný hlodavec potřebuje pro svoji potravu a přežití jen pár stromů a keřů,“ argumentuje Láznička.

Ani s tímto názorem však u správce parku neuspěl. „To může říct jen člověk, který nezná jeho chování. Tohohle bobra mám v parku asi čtyři roky. Pozorujeme ho, bylo kolem něj spousta jednání. Je naivní si myslet, že pár klacků na břehu vyřeší problém bobra v zámeckém parku,“ vylíčil Bernard.

Jedním z řešení, kromě vybudovaného oplocení areálu, je například konec poskytování potravní základny, což by mohlo bobra odradit od dalšího pobytu v parku. „Když ochráníme stromy nějakým nátěrem nebo oplocením a vyřežeme náletové dřeviny, tak si potravu bude hledat jinde,“ nastínil vrchní zahradník.

Bobr je prý nevyzpytatelný. „Žere jehličiny, o který se říkalo, že je nežere. Ochránci přírody tvrdili, že preferuje jen vrbu, olši a topol. On se pustil bez problémů do mladých dubů, které pokácel. Ohlodáním stromů, které stojí, si také značkuje své teritorium,“ popsal Bernad. Nezvaný host na Růžovém ostrově v lednickém parku podle něj zničil dva vzrostlé stopadesátileté buky mnohem dříve, než začal žrát tenké proutky, což nevypovídá o nějakém jeho cíleném chování.