V jiných komplexech lužních lesů letos v jarních měsících nedošlo k významnějšímu zaplavení či podmáčení, takže ani nevznikly vhodné podmínky pro rozvoj komářích larev. „Například v nedaleké oblasti Soutoku tak nebyla potřeba žádná opatření proti komárům. Snažíme se ošetřit především lokality v blízkosti obcí," zmínila Jouklová.

Ovocné stromy na jihu Moravy obsypaly mšice. Odborníci letos hovoří o kalamitě.
Pěstitelé čelí kalamitě mšic. Parazit obsypal ovocné stromy na Břeclavsku

Ošetření vybraných lokalit provádí lesníci vždy na základě doporučení pracovníka krajské hygienické stanice. Zásah je podle Jouklové třeba provést ve správný čas, kdy se larvy komárů nacházejí v určité vývojové fázi. „V posledních letech ošetřujeme vodní plochy s komářími larvami už jen přípravkem VectoBac. Jedná se o biologický preparát s minimálním dopadem na životní prostředí, je neškodný pro ostatní vodní živočichy," přiblížila Jouklová.

Dříve se používaly i přípravky na dospělce komárů, ale hubily i ostatní užitečný hmyz. Proto už se řadu let nepoužívají.

K ošetření podmáčených ploch obvykle lesníci přistupují v jarním období, kdy po záplavách v lužním lese zůstává mnoho tůní a podmáčených lokalit. Voda a povodně však mohou přijít kdykoliv v průběhu roku.

Od Břeclavi k Hodonínu v lokalitě Soutok - Podluží sledují přírodovědci výskyt čolka dunajského a dalších obojživelníků. Samec čolka dunajského.
Soutok plný života. Přírodovědci sledují čolky, našli i rosničky a blatnice

Se státními lesy spolupracuje stejně jako v minulých letech také břeclavská radnice. „Jsme domluveni s odborníkem na komáry, že nás bude informovat, pokud by nastal zvýšený stav komárů nebo kalamita. Na základě toho bychom požádali Krajský úřad Jihomoravského kraje o uvolnění patřičného množství zásob VectoBacu, který je účinným postřikem na larvy komárů," uvedl za břeclavskou radnici David Mahovský. Přípravek by pak aplikovali zaměstnanci Lesů České republiky.

Podle Mahovského jsou nyní komáři v Kančí oboře, ale jedná se o standardní, normální stav.