Dlouhých sedmnáct let trvá spor Františka Gajdy s obcí Kostice. Důvodem jsou rozepře se dvěma někdejšími starosty, které podědila i současná starostka. Gajda dostával od obce mnohatisícové nesmyslné pokuty, někdo mu kácel a nařezával vysazené stromy na jeho pozemku, na němž následně obec vytvořila z kamenné drtě cestu. Podle soudu neoprávněně.

„Už v roce 1991 prohlásila obec mou parcelu u rybníka za veřejné prostranství. Nechal jsem si proto pozemek zaměřit. Geodeti jasně řekli, že je můj. Obec přesto trvala na svém, a tak jsem se obrátil na okresní úřad. Ten nechal udělat další měření a dal mi také zapravdu s tím, že se jedná o zahradu,“ zavzpomínal Gajda na sedmnáct let staré události.

V době, kdy obec vedl starosta Jaromír Jaša, neměl Gajda na růžích ustláno. Na začátku devadesátých let mu někdo pokácel dvaadvacet jabloní, které na břehu rybníka vysadil. Tři roky pak dostával do schránky dopisy s výzvami k zaplacení pokut.

Obec ho, jak později zjistil z výpisu z katastru nemovitostí, nutila platit za užívání parcely, která leží o sto metrů dál ve vodě. Gajda se proto soudil a Ústavní soud shledal postup obce za neoprávněný. Tehdy na pozemku vedla pěšina, kterou vedení obce prohlásilo za veřejné prostranství. O něčem takovém však nemohlo být podle rozsudku řeč. Obec by se na tom nejprve musela dohodnout za úplatu s majiteli. A to se nestalo.

Úspěchem u soudu složité peripetie pro dnes třiašedesátiletého důchodce neskončily. Naopak. Vstřícnějším starostou totiž prý nebyl ani Jašův nástupce Vojtěch Špánik.

Jednoho dne v roce 1999 dojela na místo technika a začala sklízet ornici. Gajda odjel v neděli za prací do Brna. Když se po týdnu vrátil domů, nevěřil vlastním očím. Na jeho pozemku (a mnoha dalších) byla zpevněná cesta, a to, jak říká, bez stavebního povolení a souhlasu soukromých vlastníků.

Gajda se rozhodl bránit další žalobou o určení vlastnictví. Výsledek byl stejný. K letošnímu prvnímu listopadu nabyl právní moci rozsudek Okresního soudu v Břeclavi. „Žalovaná obec Kostice je povinna zdržet se užívání pozemku parcelní číslo 710 v katastrálním území Kostice, spočívající ve vstupu a vjezdu na tento pozemek a v jeho využití jako cesty,“ konstatoval v něm samosoudce Přemysl Klas.

Obec navíc musela z parcely odstranit kamennou drť a navézt tam původní ornici. Tak se minulý týden stalo. „Rozhodnutí soudu jsme respektovali a uvedli pozemek do původního stavu. Osobně s tím ovšem nesouhlasím. Jednalo se o účelovou komunikaci,“ poukázala kostická starostka Anna Bradávková.

Lidé, kteří tam podle jejích slov bydlí, tvrdí, že cesta kolem rybníka vedla už dřív a jezdilo se po ní. „Na druhé straně chápu pana Gajdu. Jeho souhlas si tehdy nikdo nevyžádal,“ říká starostka.

Soudy rozhodly v jeho prospěch. Na otázku, zda má z vítězství radost, důchodce odpověděl, že ne. „V právním státě je to ubohost,“ ohlíží se na mnoho let trvající soudy, které ho mále připravily o nervy.

A nebyl sám. S obcí se soudil i jeho soused Jaroslav Darmovzal. Protože už dnes není mezi živými, převzal po něm soudní pře syn. A hodlá je, stejně jako František Gajda, dovést do zdárného konce.