Ochranná pásma se týkají katastru břeclavské místní části Charvátská Nová Ves a obcí Lednice a Hlohovec. „Žádný úhyn jsme neměli. Vzhledem k nařízení z veteriny se ale manžel hned v úterý ráno vydal na farmu, aby zavřel i husy a kačeny. Budeme je muset dát do skleníku,“ prozradila Drtílková.

Smrtící virus postihuje jak volně žijící ptáky, tak i drůbež jako jsou právě slepice, kachny, krůty a husy. Zvířata mají dýchací potíže, trpí ztrátou chuti a masivně a rychle, zpravidla během jednoho až dvou dnů, hynou. „Je skutečně velice důležité, aby chovatelé důsledně dodržovali nařízení Státní veterinární správy a drůbež v ochranném pásmu tří katastrů chovali zásadně vevnitř bez možnosti přístupu ptactva zvenčí,“ zdůraznil pro Deník Rovnost ředitel krajské veterinární správy Jaroslav Salava.

Kmen virové chřipky ptáků známý jako H5N1 je u domácí drůbeže vysoce smrtící. Přenáší se především trusem nemocných ptáků. „Chovatelé mohou zaznamenat výrazné změny v chování, pokles příjmu krmiva a u slepic i snůšky. Zatímco drůbež v chovu zpravidla uhyne, volně žijící stěhovaví ptáci se na vodní ploše s tímto virem vyskytují dál a mohou jej nadále přenášet,“ poukázal Salava.

Právě Břeclavsko a konkrétně lednické rybníky v tomto směru představují velké nebezpečí. „Přezimovává zde velké množství severských ptáků, pro které jsou rybníky ideálním útočištěm. Jsou mělké, ptáci se zde snadno dostanou ke krmení. Kromě toho se nacházejí uprostřed polí, kde se zase dokáží napást býložraví ptáci,“ zdůvodnil ředitel krajských veterinářů.

Ochranná pásma

Upozornil zároveň na nutnost chovatelů v obcích v tříkilometrovém ochranném pásmu provést soupis stavů chované drůbeže. „Je to opravdu velice důležité. Je třeba udávat skutečně přesná čísla a rozhodně nic nezatajovat,“ požádal Salava.

Státní veterinární správa stanovila také širší desetikilometrové pásmo dozoru. V tom se nachází území Břeclavi s místní částí Poštorná, katastry obcí Bulhary, Nejdek, Ladná, Mikulov, Milovice, Moravský Žižkov, Podivín, Nové Mlýny, Přítluky, Rakvice, Sedlec, Úvaly, Velké Bílovice, Valtice a Zaječí.

Opatření zabraňující kontaktu svých slepic s volně žijícími ptáky už provedla také chovatelka Martina Šiborová z Mikulova. „Máme devět slepic a jednoho kohouta. Výběh je sice oplocený, ale ne kompletně uzavřený i shora. Jde zkrátka o klasický plot, takže pták se sem dostane. Proto jsem alespoň krmení a pití dala dovnitř do kurníku. Od té doby se jim moc ven nechce, sice nemají zaracha, ale asi je zebou nožky na sněhu,“ popsala Šiborová.

Právě taková opatření jsou podle Salavy vhodná. „Je nutné, aby měla drůbež krmení a napájení pod střechou, a aby chovatelé pokud možno učinili všechna maximálně možná opatření v zamezení styku s volně žijícím ptactvem,“ podotkl.

Zástupci obcí na Břeclavsku, kterých se nařízení Státní veterinární správy týká, již informují obyvatele o tom, jakým způsobem vzhledem k riziku nákazy postupovat. „Zprávu z veteriny jsme obdrželi ráno. Nyní kontaktujeme občany, aby drůbež pokud možno drželi v kurnících či uzavřených výbězích, a aby každý nápadný úhyn nahlásili,“ sdělil v úterý starosta Bulhar Jiří Osička.

V případě podezřelého úhynu vyzývají veterináři, aby lidé s drůbeží sami nemanipulovali. „Není na místě panika, ale jistá obezřetnost. Pokud jsou kusy virem nakažené, vylučují ho ještě před úhynem. Jsme si vědomi toho, že H5N1 je vir potenciálně přenosný na člověka. Proto automaticky při každém potvrzení nákazy informujeme také krajské hygieniky. Lidé, v jejichž chovu se objeví nákaza ptačí chřipkou, jsou spraveni o tom, aby v případě, že se necítí dobře, vyhledali lékaře,“ oznámil šéf krajských veterinářů.