Ocenění Boleradickým slavnostně předal v prostorách senátu ministr školství Marcel Chládek.

Škola v Boleradicích se do projektu přihlásila už v roce 2006, první titul obdržela v roce 2010. „Za tu dobu, co se účastníme programu Ekoškola, se změnil vzhled a prostředí naší školy. Třídíme osm druhů odpadů, máme přírodní školní zahradu, pečujeme
o zvířata. Hlídáme spotřebu energií a vody. Změna je znát 
i v přístupu dětí a zaměstnanců školy – každý ví, že své návrhy a nápady může prosadit," říká ředitelka boleradické školy Milena Emmerová.

Každý týden se ve škole schází Ekotým, ve kterém jsou zastoupení žáci i dospělí a projednávají plán činnosti. 
V končícím školním roce se boleradickým žákům podařilo vyměnit vodovodní baterie, nahradit saponáty ekologičtějším mycím prostředkem, zavést hlídky, které dohlíží na vypínání nevyužívaných světel a elektronických přístrojů, zorganizovat informační kampaň a mnoho dalšího.

Snahu školy v oblasti ekologie oceňuje i obec. „S paní ředitelkou velmi úzce spolupracujeme. Ekologická výchova je na vysoké úrovni 
a pro školu je dobře, že je jejich snaha oceněná. Co se děti ve škole naučí, dělají i doma. Dokonce poučují rodiče, kteří se pak rádi zapojí," přivítal aktivity školáků starosta Boleradic Bohuslav Barek. (rd)

Titul Ekoškola uděluje na dva roky sdružení TEREZA. V současné době jej drží 138 českých škol, program má však i celosvětový rozměr. Tohoto ročníku se účastní 44 500 škol v 55 zemích světa.

ROMAN DOLEJSKÝ