„Žáci školy společnými silami a s pomocí dobrovolníků upravili pozemek školní zahrady a vytvořili na něm přírodní zahradu s nejrůznějšími výukovými prvky. Na zahradě jsou stanoviště pro různé druhy zvířat, například budky, ještěrkoviště, hmyzí domečky, kout pro ježka, a stanoviště přírodních biotopů, jako je jezírko, vřesoviště nebo travnatá louka. Na návštěvníky zahrady čekají také herní a výukové prvky – třeba hmatová stezka nebo bylinková zahrádka,“ uvedla Veronika Ďaďová ze sdružení Tereza, které akci vyhlásilo. Žáci umístili na zahradě také několik kompostérů, ve kterých škola zpracovává bioodpad.