Má posunout poznání a zájem o tuto část tamní historie. „Mezi Pálavou a širokým okolím šlo 
o jediný středověký kamenný hrad, což je unikum. Měl velkou rozlohu a obdélníkový tvar. Přitom z vojenského hlediska neměl valný význam, neboť byl lehce přístupný," poodkrývá Horák.

Historie hradu je zahalená tajemstvím. V písemných pramenech o něm téměř nic není. „Jediný způsob byl tedy jít do země a s pomocí archeologů a sond zjistit alespoň informace z povrchového ohledání. Průzkum poodhalil strukturu hradu a potvrdil určité domněnky," vysvětluje už devětasedmdesá­tiletý muž.

Nový otazník

Ten byl hlavním iniciátorem bádání i vzniku knihy. Vydala ji tamní vlastivědná společnost Techsport, má necelých sto stran a je čistě faktografická. „Nejsou tam žádné senzace či dobrodružství. Původně jsme chtěli, aby se do ní nashromáždily i určité beletristické věci, ale kniha by poté měla velký rozsah a to už bychom finančně neutáhli," přibližuje člen Techsportu, který už napsal i jiné knihy.

Na té nejnovější spolupracoval především s archeologem Josefem Ungrem a také historikem Emilem Kordiovským. „Doktor Unger hodnotí, co archeologové sondami při tříletém bádání zjistili. Pak je tam také zajímavá stať doktora Kordiovského, který píše i o historii městyse, o vývoji obyvatelstva," nastiňuje milovník historie.

V knize o boleradickém hradu je rovněž hodně fotografií. Prodávat se bude za sto korun. „Dohodli jsme se tak, aby alespoň zčásti pokryla náklady a zároveň byla dostupná," zdůvodňuje Horák.

Při průzkumu nadšenci 
s archeology odkryli další hrazenou stavbu, která stála pod hradem. „Objevil se nový otazník. Je však otázka, jestli se dostaneme k jeho prozkoumání. Hodně bude záležet na penězích. Jedna sonda nás vyjde na patnáct tisíc korun," dodává.