Hlavními aktéry Ekoškoly jsou děti, které za pomoci učitelů úspěšně hledají cesty, jak by se jejich škola mohla stát co nejšetrnější k životnímu prostředí. A opatření pak ve škole uvádí do života. Například tříděním odpadů, úsporným využíváním energií a vody nebo zlepšováním prostředí ve škole i jejím okolí.

„To, že se žáci o ochraně životního prostředí učí ve výuce, je důležité. Ale stejně důležité je i to, že sami něco konkrétního pro přírodu dělají. Motivujeme je k tomu i tím, že školám poskytujeme podporu pro jejich projekty. Letos jsme již rozdělili přes půl milionu korun," uvedl koordinátor Ekoškoly Jan Blažek.

Do mezinárodního programu se jen letos zapojilo bezmála deset milionů studentů a učitelů z více než dvaatřiceti tisíc škol z celého světa. V České republice se ho účastní téměř dvě stě padesát základních a středních škol. Prestižní titul se uděluje na dva roky.