Beseda se uskutečnila v rámci celostátní kampaně Spolu u kulatého stolu, kterou pořádá Síť mateřských center v České republice. „Téma dětského hřiště jsem zvolili záměrně. Jeho vybudování totiž v současné době patří v naší obci mezi jednu z hlavních priorit,“ uvedla Lenka Trojaková z Mateřského centra Dobromysl.

Z veřejné besedy vzešly konkrétní postupy pro další vzájemnou spolupráci. Největší překážkou pro vybudování hřiště je podle Trojakové nalezení vhodného místa. Účastníci jednání proto sepsali seznam vhodných pozemků, který si vyslechnou i bořetičtí zastupitelé.
Pokud se podaří dětské hřiště na zastupitelstvu prosadit, mělo by následovat vypracování písemné smlouvy mezi obcí a sdružením. Její součástí mají být i konkrétní kompetence týkající se odpovědnosti za provoz a bezpečnost hřiště.